A PARTIR DE DILLUNS, DIA 4, S’OBRE LA CONVOCATÒRIA DE MONITORS/ES PER CAMPANYA D’ESTIU RIU.


L’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, i l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, convoquen llocs de treball temporals per a la campanya ESTIU RIU 2020.

La contractació es farà en règim general de la Seguretat Social.

Els/les interessats/des poden adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat , triar la icona “INSCRIPCIONS” i Estiu Riu, omplir el formulari corresponent i adjuntar el currículum amb foto i la documentació que es demana.

Els terminis per poder-se presentar són:

Del 4 al 15 de maig de 2020

Més informació al correu electrònic:   estiuriu@olot.cat

(En cas que finalitzi l’estat d’alarma i les instal.lacions de l’IMEJO poguessin obrir, la informació també es donaria de manera presencial a les oficines de l’IMEJO, AV/ Sant Joan de les Abadesses, 20 – 22 d’Olot, telèfon 972 / 27 00 49, Horaris: de dilluns a divendres de 8 h. a 15 h.)

El procés de selecció i/o posterior contractació de les persones seleccionades, queda supeditat a que la campanya Estiu Riu 2020 es pugui realitzar. En cas que les autoritats sanitàries, a causa del Covid-19, desaconsellin o prohibeixin realitzar les activitats de l’Estiu Riu, el procés de selecció i/o contractació de les persones seleccionades pot quedar anul·lat

No es farà pública la llista de persones seleccionades fins a tenir la seguretat que es podran realitzar les activitats previstes i amb l’autorització de les autoritats sanitàries.

 

En omplir la sol·licitud, caldrà que adjuntis:

–       Fotocòpia DNI.

–       Fotocòpia targeta de la Seguretat Social i número d’afiliació.

–       Fotocòpia núm. compte corrent o llibreta d’estalvi.

–       Fotocòpies titulacions.

  • Per a les activitats esportives: Fotocòpia del certificat de registre de les professions de l’esport.. Si no esteu registrats, fotocòpia de la titulació més alta.

–       Certificat de l’entitat on facis de voluntari/a.

–       Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual actualitzada.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ ACTIVITATS DE LLEURE

Només es puntuarà si hi ha un document o certificat que ho acrediti.

 

1.- Titulació en el camp del lleure.

Valors: Director: 12 punts. Monitor: 10 punts, Premonitor (mínim 52h): 4 punts.

 

2.- Titulacions universitàries de l’àmbit educatiu (Magisteri, pedagogia, Treball Social i/o CFG Superior Ed. Infantil).

Valors: 2 punts per cada titulació fins a un màxim de 6.

 

3.- Tallers, cursos, o altres titulacions relacionades en l’àmbit educatiu.

Valors: 1 punt per cadascun fins a un màxim de 5

 

4.- Ser membre actiu d’una entitat d’educació en el lleure.

Valors: 2 punts per any de treball voluntari a l’entitat, fins a un màxim de

10 punts.

 

5.- Ser membre actiu d’una entitat esportiva, cultural….

Valors: 1 punt per any de treball voluntari fins a un màxim de 5 punts.

 

6.- Valoració per experiències anteriors relacionades amb l’Institut Municipal

d’Educació i Joventut – IME.

Valors: Fins a un màxim de 5 punts.

 

NOTA: En activitats i/o grups específics, es valorarà la formació i experiència requerida en cada cas.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES I AQUÀTIQUES

Només es puntuarà si hi ha un document o certificat que ho acrediti.

 

1.- Col·legiats al COPLEFC o registrats a les professions de l’esport (ROPE). Valors: D’11 a 20 punts, segons l’acreditació dins el registre.

 

2.- En cas de no estar registrats a les professions de l’esport, es valorarà la titulació més alta dins de l’àmbit esportiu.

Valors: D’1 a 10 punts.

* No es valorarà el punt 2 en cas d’haver rebut puntuació en el punt 1.

 

3.- Titulacions no esportives, relacionades amb la conducció de grups.

Valors: D’1 a 3 punts.

 

4.- Experiència laboral en feines similars realitzades en els darrers 5 anys.

Valors: Fins a un màxim de 10 punts.

 

5.- Valoració per experiències anteriors relacionades amb l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot.

Valors: Fins a un màxim de 10 punts.

 

NOTA: En activitats i/o grups específics, es valorarà la formació i experiència requerida a cada cas.

 

CRITERIS DE SELECCIÓ ESCOLES BRESSOL D’ESTIU i CASALET

Només es puntuarà si hi ha un document o certificat que ho acrediti.

1.- Titulació en el camp del lleure.

Valors: Director: 12 punts. Monitor: 10 punts, Premonitor (mínim 52h): 4 punts.

 

2.- Titulació en el camp de l’educació infantil: CFGS Tècnic/a en Educació Infantil (TEI):

Valors: 10 punts.

 

3.-Titulacions universitàries de l’àmbit educatiu (Magisteri, pedagogia, Treball Social i/o psicologia).

Valors: 2 punts per cada titulació fins a un màxim de 6.

 

3.- Tallers, cursos o altres titulacions relacionades en l’àmbit educatiu.

Valors: 1 punt per cadascun fins a un màxim de 5

 

4.- Valoració per pràctiques o treball de TEI o magisteri en una Escola Bressol. (mínim 100 hores)

Valors: Fins a un màxim de 5 punts.

 

5.- Ser membre actiu d’una entitat d’educació en el lleure.

Valors: 2 punts per any de treball voluntari a l’entitat, fins a un màxim de

10 punts.

 

6.- Ser membre actiu d’una entitat esportiva, cultural….

Valors: 1 punt per any de treball voluntari fins a un màxim de 5 punts.

 

7.- Valoració per experiències anteriors relacionades amb l’Institut Municipal

d’Educació i Joventut – IME. Excepte si ja s’ha valorat en el punt 4.

Valors: Fins a un màxim de 5 punts.

 

NOTA: En activitats i/o grups específics, es valorarà la formació i experiència requerida en cada cas.