BASES SUBVENCIONS EDUCACIÓ EN EL LLEURE.


Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2021.

Podeu consultar les bases aquí

Ben aviat podreu fer les sol·licituds a través de la Pàgina web de l’Ajuntament.