CONVOCATÒRIA Monitores i Monitors per a l’ESTIU RIU 2019


L’Institut Municipal d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot, i l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, convoca places per  treballar a la campanya ESTIU RIU 2019.

La contractació es farà en règim general de la Seguretat Social.

Els/les interessats/des poden adreçar-se a la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot www.olot.cat , triar la icona “INSCRIPCIONS” i Estiu Riu, omplir el formulari corresponent i adjuntar el currículum amb foto i la documentació que es demana.

Els terminis per poder-se presentar són:

Del 5 al 24 d’abril de 2019

Més informació a  l’IME, AV/ Sant Joan de les Abadesses, 20 – 22 d’Olot, telèfon 972 / 27 00 49, Horaris: de dilluns a divendres de 8 h. a 15 h.

En omplir la sol·licitud, caldrà que adjuntis:

  • Fotocòpia DNI.
  • Fotocòpia targeta de la Seguretat Social i número d’afiliació.
  • Fotocòpia núm. compte corrent o llibreta d’estalvi.
  • Fotocòpies titulacions.

*. Per a les activitats esportives: Fotocòpia del certificat de registre de les professions de l’esport.. Si no esteu registrats, fotocòpia de la titulació més alta.

  • Certificat de l’entitat on facis de voluntari/a.
  • Certificació negativa de condemna per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual actualitzada.

CRITERIS DE SELECCIÓ ACTIVITATS DE LLEURE

  Només es puntuarà si hi ha un document o certificat que ho acrediti.

 1.- Titulació en el camp del lleure.

Valors: Director: 12 punts. Monitor: 10 punts, Premonitor (mínim 52h): 4 punts.

 2.- Titulacions universitàries de l’àmbit educatiu (Magisteri, pedagogia, Treball Social i/o CFG Superior Ed. Infantil).

Valors: 2 punts per cada titulació fins a un màxim de 6.

 3.- Tallers, cursos, o altres titulacions relacionades en l’àmbit educatiu.

Valors: 1 punt per cadascun fins a un màxim de 5

 4.- Ser membre actiu d’una entitat d’educació en el lleure.

Valors: 2 punts per any de treball voluntari a l’entitat, fins a un màxim de

10 punts.

 5.- Ser membre actiu d’una entitat esportiva, cultural….

Valors: 1 punt per any de treball voluntari fins a un màxim de 5 punts.

 6.- Valoració per experiències anteriors relacionades amb l’Institut Municipal

     d’Educació i Joventut – IME.

Valors: Fins a un màxim de 5 punts.

 NOTA: En activitats i/o grups específics, es valorarà la formació i experiència requerida en cada cas.

Cal tenir present que divendres dia 7 de juny de 18.30 h. a 23.00 h. farem una reunió on l’assistència, en cas de ser triat/da, serà obligatòria.

 

 CRITERIS DE SELECCIÓ ACTIVITATS ESPORTIVES I AQUÀTIQUES

   Només es puntuarà si hi ha un document o certificat que ho acrediti.

1.- Col·legiats al COPLEFC o registrats a les professions de l’esport (ROPE). Valors: D’11 a 20 punts, segons l’acreditació dins el registre.

2.- En cas de no estar registrats a les professions de l’esport, es valorarà la titulació més alta dins de l’àmbit esportiu.

Valors: D’1 a 10 punts.

* No es valorarà el punt 2 en cas d’haver rebut puntuació en el punt 1. 

3.- Titulacions no esportives, relacionades amb la conducció de grups.

Valors: D’1 a 3 punts.

4.- Experiència laboral en feines similars realitzades en els darrers 5 anys.

Valors: Fins a un màxim de 10 punts.

5.- Valoració per experiències anteriors relacionades amb l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot.

Valors: Fins a un màxim de 10 punts. 

NOTA: En activitats i/o grups específics, es valorarà la formació i experiència requerida a cada cas.