Dissolució de l’IME


Dissolució de l’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT

En data 17 de desembre de 2020 el Ple de l’Ajuntament d’Olot aprovà definitivament la dissolució i liquidació de l’INSTITUTS MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT amb efectes 1 de gener de 2021, subrogant-se l’Ajuntament d’Olot en tots els seus drets i deures i integrant-se en aquest com a Àrea d’Educació i Joventut.

Tot i aquest canvi; la missió, els objectius, els contactes, serveis i projectes continuen essent els mateixos que fins la data, assumits, organitzats i gestionats, això sí,  per la recent creada Àrea d’Educació i Joventut.