EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL


noticia.setembre4El dia 13 de setembre van començar els infants nous a les escoles bressol municipals.

Els més petits de l’escola de Sant Pere Màrtir, després d’uns dies d’adaptació amb els pares, comencen a descobrir i investigar nous espais de l’aula i compartir petits moments amb elsnoticia.setembre5 companys.

L’entrada a l’escola bressol representa per als infants la primera separació del nucli familiar. És un període ple de noves vivències tant per a ells, com per a les famílies i  per a les educadores.

noticia.setembre2Els infants s’han d’adaptar a persones noves, a l’espai, a uns nous ritmes, als altres infants,… I les educadores han de conèixer infants i famílies, i han de trobar la manera més adequada de tractar-los per tal que la nova situació satisfaci totes les parts.

Demanem a les famílies que facin aquest procés d’adaptació passant un període de temps a l’escola juntament amb l’infant. Així es comencen a conèixer amb les educadores i es comencen establir lligams de confiança i col·laboració. A mesura que va augmentant aquesta seguretat, es van allargant les estones de quedar-se a l’escola.

noticia.setembre3noticia.setembre1noticia.setembre6