EL PROCÉS D’ADAPTACIÓ AMB LES FAMÍLIES


Com a escola activa que som, considerem l’infant com a protagonista del seu aprenentatge i, per tant, facilitem i proposem totes aquelles situacions que fan possible que els infants coneguin els objectes, les persones i el seu entorn mitjançant la manipulació, la descoberta, l’experimentació i l’observació.

L’entrada a l’Escola Bressol representa per als infants la primera separació del nucli familiar. És, per tant, un període ple de noves vivències tant per a ells, com per a les famílies i per a les educadores.

A l’Escola donem molta importància al paper de la família i a la relació que s’estableix, oferint-los diferents canals de comunicació i de participació.  I el procés d’adaptació n’és un d’ells.

En aquest primers dies cada família, acompanya els seu fill-filla a dins  l’Escola, així tots junts van coneixent els diferents espais, objectes,  ritmes i educadores. Això fa  que els infants, les famílies i les educadores vagin agafant seguretat i confiança, i vagin creant un vincle.

Creiem i confiem, un any més, que l’adaptació amb  famílies és la millor opció per a tothom, i sobretot perquè els infants aconsegueixin el benestar.

El nostre agraïment, des de les Escoles Bressol Municipals, a totes les famílies que ho fan possible.