ELS HÀBITS I RUTINES A L’ESCOLA BRESSOL


La vida quotidiana a les escoles bressol

aiguaEl dia a dia a l’escola gira a l’entorn de l’adquisició d’hàbits i rutines, que faciliten el desenvolupament, l’autonomia i el benestar dels infants, i organitzen el temps a l’escola. La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu, ocupa una gran part del temps a l’escola i són moments d’aprenentatge de gran importància. Aquests moments del canvi de bolquers, l’hora dels àpats o el descans, són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són ells qui marquen el ritme del seu procés vital. Des de l’escola s’acompanyen aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats. Per això procurem crear una atmosfera tranquil·la i agradable en què els adults oferim un espai acollidor i de relació, i on es respecta el ritme individual de cada infant.

El treball dels hàbits i rutines és fonamental en l’etapa 0-3, ja que potencia l’adquisició de l’autonomia i la socialització dels infants. És imprescindible establir vincles de col·laboració entre escola i famílies, d’aquí la importància dels hàbits a l’escola i a casa.

assembleaUs volem mostrar algunes situacions que treballem a l’escola bressol de Sant Miquel: un d’aquest hàbits al començaments del dia és “l’assemblea”. Ens posem en rotllana i cada infant agafa un coixí per estar més còmode, per saludar-nos, escoltar-nos, ajudar-nos… mentre l’adult modera la sessió, i després els explica un conte, els canta cançons, etc. Aquest acompanyament de l’adult els serveix de model, ja que sabem que els infants també aprenen per imitació.

En les següents imatges l’adult ha posat a l’abast dels infants la gerra d’aigua i els gots, perquè de forma autònoma puguin beure quan tenen set. Ha arribat el moment després de tot un procés en el que els nens i nenes han après primer a beure tot sols, a identificar el seu got, i agafar la gerra i omplir el got. La satisfacció per l’infant de fer-ho tot sol, li dóna la seguretat i la confiança per fer-ho amb cura i concentrat en l’acció.

beure aigua 3beure aigua4Tal i com ens diu el currículum, són tots els moments on s’aconsegueixen aquests aprenentatges, tots els moments que passen a l’escola bressol són importantíssims pel bon desenvolupament evolutiu de l’Infant.

 “Les activitats de la vida quotidiana han de ser l’eix central de l’ambient educatiu de l’escola bressol:

Aquestes activitats representen uns moments privilegiats en la relació entre l’infant i l’adult. Faciliten que es pugui parlar amb ell individualment, amb intimitat, i no només per ajudar-lo a menjar, a vestir, a rentar mans, sinó per establir una relació mútua profunda. Aprofitar aquests moments per estrènyer la relació afectiva, comunicar-nos interessant-nos per ell, parlar de la seqüència d’accions, anticipar l’acció que farem, demanar-li el que esperem que faci, posar paraules a les seves accions, respondre als seus interessos… El diàleg que s’estableix en aquestes situacions i la seva repetició al llarg del dia i de la setmana permet que l’adult comprengui els senyals dels infants, i així pot satisfer-los. A la vegada l’adult coneix els ritmes, el nivell de participació en l’activitat quotidiana i estableix unes formes adaptades a cadascun. Els infants prenen part activament, en la vida quotidiana, poden anticipar-se al gest i a l’acció, hi participen amb alegria.” (Departament d’Ensenyament: Currículum i orientacions: educació infantil – primer cicle).