INFORMACIÓ GENERAL DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


P.E.C i N.O.F.C.

CALENDARI ESCOLAR

HORARIS I PREUS

MENÚS DE MENJADOR

 

 

 

 

 

 

LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

Les escoles bressol municipals de la ciutat d’Olot (ubicades en quatre barris diferents) són centres públics que depenen de l’Ajuntament d’Olot gestionats per l’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IME):

Escola Bressol Sant Pere Màrtir: Clavells, 1  – Tel: 972 27 01 14

Escola Bressol les Fonts: Ronda de Les Fonts, 25  –  Tel: 972 26 30 23

Escola Bressol La Gredera El Morrot: Avda. del Morrot, 23 –  Tel: 972 26 71 51

Escola Bressol Sant Miquel: Circumval·lació Jaume I, 30 – Tel: 972 27 91 39

Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot

Avda. Sant Joan de les Abadesses, 20-22, baixos

Tel: 972 27 00 49

ime@olot.cat

Web: ime.olot.cat

 

Pel curs 2019/20 poden fer preinscripció els infants nascuts el 2017 (Infantil 2), 2018 (Infantil 1) i 2019 (Infantil 0).

 • Per inscriure un infant per primera vegada a una escola bressol, aquest ha de tenir com a mínim 16 setmanes a l’inici del curs escolar.
 • Els centres poden admetre alumnes un cop començat el curs, sempre que tinguin com a mínim 16 setmanes.

La sol·licitud de preinscripció i matriculació l’ha de fer el pare, mare o tutor/a legal, guardador/a de fet de l’infant. També la pot presentar una altra persona, major d’edat, sempre que aporti l’original i fotocòpia de tota la documentació necessària pel tràmit.

QUÈ SÓN LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT (EBMO):

Les escoles bressol municipals som un servei educatiu que, juntament amb les famílies, treballem per al desenvolupament harmònic dels infants de 16 setmanes a 3 anys, en un ambient de confiança i seguretat.

Creiem en un infant actiu i disposat a descobrir, experimentar i aprendre, i vetllem pel seu creixement acompanyant-lo, observant-lo i creient en les seves possibilitats perquè al final de l’escola bressol sigui un infant autònom i feliç.

El joc és el principal mitjà per aprendre, gaudir i comunicar-se; per això oferim espais i materials que motivin els infants a observar, participar, pensar i decidir, tot relacionant-se amb la resta de companys i educadores.

Ens basem en una actitud d’escolta, de respecte i d’acompanyament de l’adult cap a l’infant i les seves famílies, tot respectant els ritmes i les necessitats dels infants.

LA VIDA QUOTIDIANA A LES ESCOLES BRESSOL

El dia a dia a l’escola gira a l’entorn de l’adquisició d’hàbits i rutines, que faciliten el desenvolupament, l’autonomia i el benestar dels infants, i organitzen el temps a l’escola.

La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu, ocupa una gran part del temps a l’escola i són moments d’aprenentatge de gran importància. Aquests moments del canvi de bolquers, l’hora dels àpats o el descans, són essencials per al desenvolupament autònom dels infants. Ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són ells els qui marquen el ritme del seu procés vital.

Des de l’escola s’acompanyen aquests processos tot respectant els interessos de cada infant, deixant que desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats. Per això procurem crear una atmosfera tranquil·la i agradable en què els adults oferim un espai acollidor i de relació, i on es respecta el ritme individual de cada infant.

LES FAMÍLIES A LES ESCOLES BRESSOL

Les famílies són un dels pilars fonamentals  de l’escola, per això intentem establir una relació estreta basada sobretot en la confiança, el respecte i el diàleg fins a establir un bon vincle.

Volem que les famílies visquin el dia a dia a l’escola des de dins, mantenint una relació diària, dialogant, participant en activitats, col·laborant en festes, etc.

Durant l’estada de l’infant a l’escola, es fan entrevistes individuals per intercanviar informacions sobre el seu fill/a, una reunió a principi de curs, trobades en grup i festes de l’escola per fomentar la relació i l’ intercanvi entre totes les famílies.

S’estableixen diferents formes de documentació per donar visibilitat a les experiències  del dia a dia dins l’escola, ja sigui a les parets, en els diaris d’aula, en llibretes, … per tal que totes les famílies puguin saber tot allò que passa a l’escola quan ells no hi són.

EL PERÍODE D’ADAPTACIÓ

L’entrada a l’escola bressol representa per als infants la primera separació del nucli familiar. És, per tant, un període ple de noves vivències tant per a ells, com per a les famílies i  per a les educadores.

Els infants s’han d’adaptar a persones noves, a l’espai, a uns nous ritmes, als altres infants,… Les educadores han de conèixer infants i famílies, i han de trobar la manera més adequada de tractar-los per tal que la nova situació satisfaci totes les parts.

Demanem a les famílies que facin aquest procés d’adaptació passant un període de temps a l’escola juntament amb l’infant. Així es comencen a conèixer amb les educadores i es comencen establir lligams de confiança i col·laboració. A mesura que va augmentant aquesta seguretat, es van allargant les estones de quedar-se a l’escola.

Recomanem que els infants assisteixin amb regularitat a l’escola. Si això no és possible, cal avisar les educadores amb anticipació.

LA SALUT A LES ESCOLES BRESSOL

És necessari un respecte cap a la salut i el benestar de l’infant malalt i de la resta d’infants de l’escola.

Els infants no poden assistir a l’escola quan estan malalts i cal que hagin passat un mínim de 24 hores a casa sense cap símptoma de la malaltia abans de tornar a l’escola.

Si l’infant no es troba bé o es posa malalt, avisarem de seguida la família perquè el vingui a recollir al més aviat possible.

En cas d’accident greu, s’avisarà immediatament els serveis d’urgència i la família.

Per administrar medicaments als infants és necessari una autorització signada per les famílies i la recepta mèdica, en la qual s’indiqui la dosi i l’horari de subministrament.

No es donarà cap antitèrmic.

Per a qualsevol dubte relacionat amb la salut, es pot consultar la CARPETA DE SALUT que hi ha a cada centre.

L’ALIMENTACIÓ  A LES ESCOLES BRESSOL

L’escola vetlla per l’equilibri i la varietat dels seus menús i per l’aprenentatge d’hàbits alimentaris saludables. Al web, hi trobareu els menús de cada mes.

Les famílies dels infants que prenen biberó cal que portin la llet en pols i el biberó de casa.

Una empresa de càtering ens porta el menjar diàriament.

S’ofereixen menús adaptats a la introducció d’aliments i a cada edat. Aquests aliments no es poden treure de l’escola, com tampoc no es poden portar aliments de casa.

Es respecten les variants alimentàries per prescripció mèdica, però cal fer la sol·licitud.

Els infants que utilitzen el servei de forma esporàdica o els que l’utilitzen de forma fixa, si un dia no es queden, han de comunicar-ho a l’escola abans de 2/4 de 10h del matí.

Per celebrar sants o aniversaris dels infants es farà una celebració interna a l’aula amb els companys i educadores del grup. No cal portar res de casa.

 

CALENDARI, HORARI i PREUS DE LES ESCOLES BRESSOL

El curs escolar de les escoles bressol és de setembre a juny.

SERVEIS

DESCRIPCIÓ

PREU

OPCIÓ MATÍ De ¾ de 8 a 12h. quota de matí: 127€/mes.
OPCIÓ MATÍ I TARDA (sense dinar)
De ¾ de 8 a 12h i de 3 a ¼ de 6h. quota de tot el dia: 172€/mes + 1€/dia berenar.
OPCIÓ MATÍ + DINAR De ¾ de 8 a 3h. quota de matí: 127€/mes +5,65€/dia  dinar .
OPCIÓ TOT EL DIA
De ¾ de 8 a ¼ de 6h.
quota de tot el dia: 172€/mes + 5,65€/dia  dinar + 1€/dia berenar.

 El curs consta de 10 quotes senceres. Per sol·licitar una bonificació, cal posar-se en contacte amb l’IME.

*vegeu l’apartat Horaris i preus del web per obtenir més informació.

L’horari de matí és obligatori.

Per tal de poder adquirir uns bons hàbits i no interrompre la vida quotidiana de l’escola, s’han de respectar els horaris següents:

ENTRADA AL MATÍ: de ¾ de 8 a 2/4 de 10 h

SORTIDA A LA TARDA: de 2/4 de 5 a 1/4 de 6 h

 

Per als nens que no es queden a dinar:

SORTIDA AL MIGDIA: de 2/4 de 12 a les 12 h

ENTRADA A LA TARDA: a partir de ¾ de 3 h

SORTIDA PER ALS QUI ES QUEDEN A DINAR: a les 3 h

Si el nen/a ha d’anar al metge, es podrà incorporar a l’escola bressol fins a 2/4 de 12 h del migdia. A partir d’aquesta hora no podrà fer-ho fins a ¾ de 3 de la tarda.

SORTIDES

Les sortides i excursions que s’organitzen a l’escola entren dins la programació pedagògica, per això, en cas de no deixar-hi assistir el vostre fill/a, s’haurà de quedar a casa. És obligatori signar l’autorització i abonar les despeses corresponents, si n’hi ha.

FALTA D’ASSISTÈNCIA A L’ESCOLA BRESSOL

Quan un infant no pugui assistir temporalment a l’escola, els pares hauran d’avisar l’educadora corresponent.

QUÈ CAL PORTAR A L’ESCOLA BRESSOL

Per tal de treballar l’autonomia personal del nen/a, cal que porti roba còmoda i fàcil de posar i treure. Facilitem així els canvis de bolquers i que puguin anar lliurement al lavabo quan són més grans.

 La primera setmana de setembre cal portar aquest material a l’escola:

 • 4 pitets que es quedaran a l’escola. Preferentment amb goma per poder passar pel cap.
 • Un paquet de bolquers.
 • Un paquet de tovalloletes humides.
 • Dues mudes completes de recanvi.
 • Un jersei o jaqueta per sortir al pati.
 • Un xumet per deixar a l’escola, si l’utilitzen.
 • Llençols, per als que es queden a fer la migdiada.
 • 1 got per beure aigua a l’aula.
 • 2 fotografies mida carnet.

Material addicional lactants:

 • biberó
 • objecte personal per dormir, si l’utilitza

És important que tota la roba i tot el material que entri a l’escola vagi marcada amb el nom complet, per evitar pèrdues. Les peces de penjar han de dur una beta al coll (jaquetes, jerseis del pati….).