GRUPS REDUÏTS A L’ESCOLA BRESSOL


A l’Escola Bressol les Fonts fa tres cursos que acompanyem els infants en grups reduïts el màxim de temps possible, prioritzant-lo en els moments de vida quotidiana, eix vertebrador de l’activitat a l’Escola Bressol on les estones dels àpats, els canvis de bolquer o el repòs són temps educatius i aporten la possibilitat a l’infant d’adquirir noves destreses i capacitats.

 

Aquesta manera de fer neix d’una reflexió en equip, de la necessitat que sentíem d’actuar per poder reduir el grup per tal de poder oferir una atenció de qualitat, individualitzada a les seves necessitats d’estima, d’afecte, d’interacció, de joc, de manipulació i experimentació, de socialització, on els infants disposin del temps necessari que requereixen en cada moment.

Acompanyar els infants en petits grups ens permet donar temps per explorar, descobrir, experimentar, crear; temps per deixar fer, estar, ser. Permet tant el contacte entre els infants com l’ajuda i el tracte individualitzat per part de la persona educadora, que té la possibilitat d’observar cada infant i oferir a cadascú l’ajuda que requereix per fer allò que sol/a no aconsegueix fer i retornar-li el protagonisme tan aviat com sigui possible.  Per aconseguir-ho, procurem ser flexibles en l’organització dels temps, dels espais, introduint canvis adients sempre que sigui necessari.

Quan reduïm un grup de 20 infants que juguen en un espai a un grup de 8, mica en mica, els sons, el volum de les veus, el moviment, tot disminueix i per tant el joc canvia, es torna més calmat, hi ha més possibilitat de concentració, més possibilitat de joc compartit o joc individual en funció de les necessitats que cada infant té en aquell moment. El mateix passa quan els acompanyem a dinar, a dormir, en el canvi de bolquer o el control d’esfínter. Tot és més pausat, ens permet donar temps reduint els temps d’espera innecessaris que poden crear situacions d’estrès, d’inseguretat… i ens dona temps a les persones educadores per poder observar.

Tot i així, no deixem de reflexionar i ens continuem plantejant diferents maneres de fer que ens permetin acompanyar l’Infant en tot el seu desenvolupament motriu, cognitiu, emocional i social aportant-li un vincle de seguretat i confiança i oferint-li totes les condicions perquè facin de les seves experiències un aprenentatge significatiu.