JOCS D’AIGUA A L’ESCOLA BRESSOL


A l’Escola bressol de St Pere Màrtir volem que tots els espais es converteixin en un seguit d’experiències, on es donin situacions espontànies de joc i on els infants vivencïin possibilitats d’aprenentatge.
L’aigua ens aporta un munt d’experiències i ens serveix com a fil conductor per motivar, provocar curiositat, per experimentar i descobrir el món que ens envolta.

Els infants adquireixen recursos com la capacitat d’observar, concentrar-se, mantenir l’atenció, experimentar causa-efecte de les accions, comunicar-se, gaudir del moment, entre altres.
I amb la presència i acompanyament de l’educadora, que hi és per si els infants la necessiten i permet el joc lliure, els infants construeixen el seu coneixement, els aporta autoestima, seguretat en els seus actes i confiança.
Si analitzem aquestes experiències de joc amb l’aigua podem veure que els infants van desenvolupant les primeres nocions del pensament lògico-matemàtic amb el material utilitzat: diferents mides de coladors, culleres, pots, embuts, pales,…, que els permet anar coneixent les propietats d’aquests elements: foradats, tapats, plens, buits, freds, calents, etc.
I així jugant, experimentant i manipulant amb l’aigua aprenen molt: quan un objecte sura, quan s’enfonsa, omplim i buidem els diferents contenidors, notem les gotes de la mànega, la sensació d’anar moll, esquitxar-se, eixugar-se, relaxar-se a les tovalloles,…

“ L’Infant no juga per aprendre, però aprèn perquè juga” Bernard Aucouturier