JORNADA SOBRE ALFABETITZACIÓ DE JOVES A OLOT


L’associació RELLA i l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot han organitzat una jornada per poder compartir coneixements i experiències en relació a l’alfabetització.

La iniciativa va sorgir per poder reunir persones interessades i dedicades a l’alfabetització de persones nouvingudes. A Olot, hi ha un grup de mestres i professors de RELLA que, conjuntament amb l’IME, porten endavant l’Aula d’Alfabetizació.

L’Aula d’Alfabetització és un recurs per a noies i nois de 16 a 18 anys que no estan alfabetitzats i acaben d’arribar a la ciutat d’Olot o a algun municipi de la comarca de La Garrotxa, i no poden escolaritzar-se per diversos motius. Els principals objectius de l’Aula d’Alfabetització són: proporcionar els recursos mínims necessaris per comprendre i poder utilitzar la llengua catalana en les situacions de comunicació orals i escrites més habituals. Conèixer l’entorn social, cultural i juvenil de la ciutat (entitats, espais, serveis…). Oferir orientació formativa i laboral en funció dels interessos dels joves participants. Crear un espai de comunicació, de coneixement i de respecte mutus, entre persones de procedències diferents. Aconseguir la incorporació dels joves nouvinguts als recursos que ja existeixen a la ciutat. I, aconseguir que les i els joves tinguin les habilitats necessàries per poder escollir el seu futur personal, ja sigui continuant estudiant, ampliant la seva formació laboral o inserint-se al mercat de treball.

A més unes hores a la setmana l’Aula d’alfabetització compta amb la col·laboració d’ARRIANT que amb educadors i educadores fan sessions encaminades a treballar el coneixement de l’entorn, el lleure i el creixement emocional i personal de cada alumne. Per últim, els joves de l’Aula d’Alfabetització poden anar de manera voluntària a l’ESPAI FAMÍLIES on disposen d’un espai obert per poder esmorzar, jugar, llegir, consultar internet, etc… i on hi ha una educadora social del Consorci d’Acció Social de La Garrotxa que els acompanya en allò que puguin necessitar.

La jornada vol esdevenir un espai de trobada per compartir coneixements i experiències relacionades amb l’alfabetització de persones nouvingudes. Explicar com treballen els voluntaris i voluntàries, quins materials utilitzen, quines activitats fan amb els alumnes, quins reptes tenen i com els van resolent, van ser temes comuns de debat.

La jornada va comptar amb la participació d’en Francesc Iglesias, professor de l’Escola d’Adults Els Tarongers de Mataró amb una gran trajectòria en l’alfabetització de persones nouvingudes. Després, els mestres de l’Aula d’Alfabetització d’Olot van explicar el seu projecte. La jornada va acabar amb una visita cultural per la ciutat: “L’Olot modernista” .

Tot això va passar ahir dilluns 3 de juny.