Les primeres descobertes a l’aula de nadons


Les mans i la manipulació, els primers objectes

El primer gran descobriment de l’infant són les mans, amb les que explora el seu propi cos. El nadó boca amunt fa exploracions de les seves mans, les mira, les xucla, s’agafa els peus, i això implica una gran manipulació, inicia una coordinació oculo-manual que li permetrà explorar objectes i conèixer el món que l’envolta.

Partint d’aquest fet, des de l’escola creiem important oferir un espai segur i material adaptat al moment evolutiu dels infants , amb unes educadores disposades, amb una mirada respectuosa i confiada a les capacitats de l’Infant per poder facilitar aquesta exploració amb els objectes.

A l’estança dels lactants de l’EB Sant Pere Màrtir s’ha preparat, al terra, l’àrea de joc i a mesura que la mobilitat dels infants va evolucionant s’han ofert estructures per enfilar-se, reptar, pujar, baixar…

Durant els primers mesos de vida d’un infant no necessita molts elements per començar l’exploració. Comencem a oferir objectes senzills com teles i  anelles.

Als més petits, de 4 a 6 mesos aproximadament, els oferim un espai delimitat per un matalàs prim i dur. Deixem els infants boca amunt oferint-los tres o quatre objectes al seu costat. A partir d’aquí, quan l’infant mostra interès per aquests materials, amb la seva repetida manipulació experimenta habilitats d’exploració, que podrà practicar amb altres objectes.

Els primers objectes que oferim a l’escola per explorar són ergonòmics (adequats a les seves dimensions), materials naturals, amb diferents textures.

Un dels primers materials que oferim a l’infant és el mocador Pikler per infants de 3 a 6 mesos. Un mocador de 35x 35, vermell o negre clapejat amb punts blancs, (el contrast de color afavoreix la visualització per part de l’infant).

El mocador es deixa al costat de l’infant amb forma de muntanya, no se li dona a les mans. De manera que a poc a poc, quan el visualitzi, l’agafarà, el cargolarà, se’l posarà a la boca, veurà foscor quan li quedi sobre la cara i claredat quan se’l tregui… Més endavant podem introduir més elements per manipular quan l’Infant adquireixi més destresa.

Aquest material desestructurat a mesura que creixi el podrà reutilitzar ja que és un material molt versàtil. Un tros de roba pot resultar un material molt econòmic per al joc lliure i per a l’activitat espontània molt ric per oferir experiències.