LES REUNIONS AMB LES FAMÍLIES A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


lesfonts.familiesLa relació família escola és fonamental per l’educació dels infants i el bon ambient a l’escola. Per això cal establir vincles comunicatius i de confiança entre educadores i familiars.

La relació a l’escola bressol és diària entre professionals i famílies, ja que tant a l’entrada com a la recollida es pot entrar i parlar amb les educadores, per intercanviar informació del seu fill o filla.

Com cada any, el mes d’octubre, cada escola ha fet una trobada amb totes les famílies, per exposar de forma general el projecte d’escola i la metodologia de treball, i seguidament les famílies han pogut trobar-se per aules i intercanviar pensaments, idees, dubtes, interrogants que els hi han sorgit aquests primers dies d’escola.

És una trobada on les famílies es coneixen entre elles i s’intercanvien informacions de la forma de treballar de cada escola, la línia pedagògica, la metodologia que portem a terme, la normativa i es fa un buidatge de com s’ha viscut l’adaptació i com s’han sentit les famílies en aquest període.

Des de les escoles bressol municipals som molt conscients de la nostra feina d’acompanyar a les famílies en l’educació dels seus fills i filles i per això reflexionem sobre com han de ser aquestes reunions, quina informació hem de fer arribar a les famílies i com l’hem de fer arribar.

Treballem per intentar que les famílies, sortint de la trobada, es sentin acollides, tranquil·les, contentes i amb la informació que necessiten. Així com amb la certesa que hem recollit tot allò que ens volien transmetre i que és important per portar els seus infants amb confiança a l’escola.