L’ESPAI DE COIXINS: espai d’imaginació i creativitat


A l’inici de curs, a l’Escola Bressol de Sant Pere Màrtir, vam demanar que cada infant portés un coixí personalitzat de casa per deixar-lo a l’aula. Aquests coixins es troben a l’espai tou i són reconeguts per cadascú. Aquest coixí en aquest espai té múltiples usos, tant els fan servir els infants per arraulir-se, com per descansar una estona, com per seure-hi o bé els utilitzem tots en un joc en conjunt.

És en aquest moment que es creen situacions de joc lliure amb un material tou i polivalent que sempre tenen al seu abast. Els coixins poden servir pel que ells vulguin: de cop i volta l’escenari es converteix en un bressol on els infants es cuiden els uns als altres, o els coixins apilats es converteixen en una torre d’un castell, en els gegants. De vegades, els coixins posats en fila són un circuit de vies de tren o un riu ple de salmons. Així creen infinitat d’històries i situacions noves que nens i nenes van proposant i resolent. Aquest joc lliure potencia el desenvolupament de la creativitat i la imaginació.

En aquest joc és convenient que les persones adultes hi intervinguin just en la mesura que faci falta i és molt important que donem el temps i l’espai necessari perquè es puguin produir aquests moments de joc, sense presses, amb cura, calma, sempre acompanyant les seves experiències.

“ L’activitat creativa, la fantasia i els llenguatges aporten la novetat i l’alegria de poder crear, inventar i dialogar, compartint les pròpies idees amb les dels altres…”  . Currículum i orientacions educació infantil primer cicle.

 

 

Desenvolupar la creativitat en els infants els servirà per reforçar l’autoestima, l’autonomia i la seguretat i els donarà eines en un futur per a resoldre problemes, tenir inquietuds i curiositat, tenir capacitat d’anàlisi i síntesis, entre d’altres. A més a més, és una forma d’aprendre, de divertir-se i de socialització. Recordeu que aquesta creativitat la podem estimular tant a l’escola bressol com a casa.