OBSERVATORI


NOMBRE D’ALUMNES ESCOLARITZATS DE 0 A 2 ANYS

ANYS/CICLES Total 0 – 2 anys menys 1 any 1 anys 2 anys
2009 – 2010 484 54 172 258
2010 – 2011 404 46 140 218
2011 – 2012 476 61 166 249
2012 – 2013 420 47 143 230
2013 – 2014 381 60 125 196
2014 – 2015 376 45 141 190

NOMBRE D’ALUMNES ESCOLARITZATS DE 3 A 5 ANYS

ANYS/CICLES Total 3 – 5 anys 3 anys 4 anys 5 anys
2009 – 2010 1041 362 322 357
2010 – 2011 1066 376 365 325
2011 – 2012 1123 374 385 364
2012 – 2013 1081 334 367 380
2013 – 2014 1039 337 339 363
2014 – 2015 1047 358 348 341

NOMBRES D’ALUMNES ESCOLARITZATS DE 6 A 13 ANYS

ANYS/CICLES Total 6 – 13 anys 6 anys 7 anys 8 anys 9 anys 10 anys 11 anys 12 anys  més de 13 anys
2009 – 2010 1.893 335 278 313 318 306 327 15 1
2010 – 2011 1.943 348 344 284 321 323 308 14 1
2011 – 2012 1.967 318 354 348 282 323 326 15 1
2012 – 2013 1.996 350 316 353 349 292 322 14
2013 – 2014 2.021 369 351 311 348 332 289 20 1
2014 – 2015 2.065 350 363 353 307 349 328 15

MODALITATS DE BATXILLERAT

Total Arts Humanitats i ciències socials Ciències i tecnologia
Total Primer Segon Total Primer Segon Total Primer Segon Total Primer Segon
Garrotxa 484 259 225 67 35 32 187 103 84 230 121 109
%Garrotxa 100 13,84 38,64 47,52