TRÀMITS


CATÀLEG DE  TRÀMITS D’EDUCACIÓ I JOVENTUT:

CONVENI AMB ENTITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE

CONVENIS AMB ENTITATS INFANTILS I JUVENILS

INSCRIPCIONS ESTIU RIU

INSTÀNCIA GENERAL

MATRICULACIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

MATRICULACIÓ A L’ESCOLA MUNICIPAL D’EXPRESSIÓ

PREINSCRIPCIÓ A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS

PREINSCRIPCIÓ ALS CENTRES D’INFANTIL, PRIMÀRIA I DE SECUNDÀRIA FORA DELS TERMINIS OFICIALS

SOL·LICITUD D’ACTIVITAT DE LA GUIA DE RECURSOS EDUCATIUS

CESSIÓ D’ESPAIS