NOVA ENTREGA DEL PROGRAMA “AULA DE FAMÍLIA 98.1”


Aquest curs el Consell Escolar Municipal ha volgut posar a debat els Recursos Educatius que ofereix la nostra ciutat. Avui més que mai, la ciutat, sigui gran o petita, disposa d’incomptables possibilitats educadores, però també poden incidir-hi forces i inèrcies deseducadores. D’una manera o d’una altra, la ciutat presenta elements importants per una formació integral, és un sistema complex i, alhora, un agent educatiu permanent, plural i polièdric, capaç de contrarestar els factors deseducatius.

La Comissió AMIPA, ha centrat els seus esforços en analitzar aquestes accions educatives no reglades que tenen lloc a la nostra ciutat amb la voluntat de revisar la feina feta i definir nous horitzons. Més enllà de la sensació que Olot és una ciutat activa, on s’hi fan moltes coses, podem dir que s’hi respira educació? Podem assegurar que aquestes experiències educatives que ens ofereix la ciutat estan a l’abast de tothom?  Considerem que a Olot hi falten alguns recursos educatius? Quins?

Totes aquestes qüestions i moltes més, les intentarem respondre al programa “Aula de Família 98.1” que s’emetrà per Ràdio Olot el dimarts 13 de juny a les 14h i el diumenge 18 de juny a les 13h.

PROGRAMA DE RÀIDO 98.1 RECURSOS EDUCATIUS