CALENDARI ESCOLAR


CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2016-2017

 

1 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.

12 de setembre Inici de les classes als centres docents públics i privats d’educació infantil, educació primària, educació especial, ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà


No més tard del 19 de setembre Inici de les classes dels cicles formatius de grau superior i dels centres i aules de formació de persones adultes. (Com a molt tard)

23 de desembre 2016/ 8 de gener 2017
Vacances de Nadal

8 d’abril  2017/ 17 d’abril 2017
Vacances de Setmana Santa.

21 de juny 2017
Acaben les classes a tots els centres.

Dies festius de caràcter general

Per a l’any 2016:
16 de maig
(segona pasqua)
24 de juny
(Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
8 i 9 de setembre (Festes del Tura)
12 d’octubre (Fiesta Nacional d’España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (la Constitució Española)
8 de desembre (la Puríssima)
26 de desembre (sant Esteve)

Per a l’any 2017:
6 de gener (diada de reis)
8 al 17 d’abril (Setmana Santa)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
7 i 8 de setembre (Festes del Tura)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (la Constitució Española)
8 de desembre (la Puríssima)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (St. Esteve)

ATENCIÓ!-A més a més, El Departament d’Ensenyament ha establert 5 dies festius de lliure disposició per al curs 2016-17 que s’han de consensuar a nivell de ciutat en el marc del Consell Escolar Municipal per al bé de tothom, però que s’han d’aprovar dins el Consell Escolar de cada centre.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ DEL CURS 2016-17

Després d’una votació oberta a tots els centres educatius de la ciutat s’ha acordat per majoria establir com a proposta per a tots els centres educatius de la ciutat els següents dies de lliure disposició.

Dilluns 31 d’octubre de 2016 (Pont Tots Sants)
Dimecres 7 de desembre de 2016 (Pont Constitució)
Divendres, 9 de desembre de 2016 (Pont Puríssima)
Dilluns, 27 de febrer de 2017 (Carnaval)
Divendres, 17 de març de 2017 (Primavera)

VERSIÓ EN PDF PER DESCARREGAR.

Calendari escolar Olot 2016-2017