CALENDARI ESCOLAR


CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2018-2019

 

1 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.

12 de setembre Inici de les classes als centres docents públics i privats d’educació infantil, educació primària, educació especial i ESO,

14 de setembre. Inici de les classes de Batxillerat, Cicles Formatius de Grau Mitjà i Superior


No més tard del 19 de setembre Inici de les classes dels centres i aules de formació de persones adultes. (Com a molt tard).

Escoles Oficials d’Idiomes començaran no més tard del dia 26 de setembre.

22 de desembre 2018/ 7 de gener 2019
Vacances de Nadal

Del 13 al 22 d’abril 2019
Vacances de Setmana Santa.

21 de juny 2019
Acaben les classes a tots els centres.

Dies festius de caràcter general

Per a l’any 2019:
1 de maig (Dia del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
9 i 10 de setembre (Festes del Tura)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Fiesta Nacional d’España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució Española)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

Per a l’any 2020:
1 de gener (Cap d’any)
6 de gener (Reis)
10 d’abril (Divendres Sant)
13 d’abril (dilluns de Pasqua Florida)
1 de maig (Dia del Treball)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (l’Assumpció)
setembre (Festes del Tura)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)
12 d’octubre (Fiesta Nacional d’España)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

ATENCIÓ!-A més a més, El Departament d’Ensenyament ha establert 5 dies festius de lliure disposició per al curs 2018-19 que s’han de consensuar a nivell de ciutat en el marc del Consell Escolar Municipal per al bé de tothom, però que s’han d’aprovar dins el Consell Escolar de cada centre.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ DEL CURS 2018-19

Després d’una votació oberta a tots els centres educatius de la ciutat s’ha acordat per majoria establir com a proposta per a tots els centres educatius de la ciutat els següents dies de lliure disposició.

Divendres 2 de novembre de 2018 (Pont de Tots Sants)
Dijous 7 de desembre de 2018 (Pont Constitució)
Dilluns, 4 de març de 2019 (Carnaval)
Dijous, 2 de maig de 2019 (Pont del dia del Treball)
Divendres, 3 de maig de 2019 (Pont del dia del Treball)

VERSIÓ EN PDF PER DESCARREGAR.