Olot entra a l’Aliança Educació 360. Educació a temps complet al llarg i ample de la vida


El Ple de l’Ajuntament d’Olot, del mes de gener, va aprovar per unanimitat l’adhesió a l’Aliança Educació 360.

L’Aliança Educació 360 es proposa com a repte que tothom tingui més i millors oportunitats educatives en tots els temps i espais de la seva vida i connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius.   Es proposa que l’accés a noves oportunitats educatives es faci amb equitat, sense exclusions, i que cada persona construeixi el seu propi itinerari vital.

L’Aliança Educació 360 està oberta a la incorporació d’ens locals, centres educatius, entitats del lleure i del tercer sector social, cultural i esportiu de Catalunya així com centres de recerca, organitzacions professionals i ciutadania compromesa amb la innovació educativa.

La Xarxa Territorial de Comarques Gironines de l’Aliança Educació 360 ha realitzat una crida a la participació dels ens locals de la demarcació de Girona en l’Aliança, fixant com a criteris per a la seva adhesió que els ens locals assumeixin expressament tant el manifest com els compromisos dels participants en l’Aliança, es comprometin al desenvolupament d’iniciatives d’Educació 360 al propi territori i nomenin representants polítics i tècnics per a les tasques d’interlocució amb l’Aliança Educació 360.

Des de l’IME ja treballem en la línia del que promou l’Educació 360 per això creiem convenient formar-ne part. Algunes de les propostes de política municipal que es volen impulsar des de l’Educació 360 ja estan funcionant a la nostra ciutat: tenir Consells Escolars Municipals que treballin de manera conjunta, oferir activitats d’estiu amb caràcter educatiu i obertes a tots els infants i joves, programes de reforç escolar, fomentar accions d’Aprenentatge Servei o disposar de programes per a adolescents i joves, són exemples de bones pràctiques locals a la nostra ciutat i comarca.

Amb tot, no ens manquen les ganes de seguir per aquest camí i treballar de valent perquè l’educació estigui a cada racó de la ciutat i sigui un repte de totes i tots.