COMISSIÓ CEM DE PRIMÀRIA I SECUNDÀRIA


COMISSIÓ DE PRIMÀRIA DEL CEM.

La Comissió de Primària funciona com una de les Comissions del Consell Escolar Municipal.

La formen els directors, o a qui deleguin, de tots els centres d’Infantil i Primària de la ciutat.

Els objectius de la Comissió són:rodajoc

-Unificar el calendari de cada curs a nivell de ciutat.

-Recollir les inquietuds, problemàtiques o propostes que afecten a tots els centres educatius de la ciutat.

-Promoure activitats interescolars a nivell de ciutat per als alumnes d’infantil i primària.

-Intercanvi d’informació.

-Promoure la formació sobre temes que afecten a tota la comunitat educativa.DSC_4424

COMISSIÓ DE SECUNDÀRIA DEL CEM.

La Comissió de Secundària funciona com una de les Comissions del Consell Escolar Municipal.

La formen els directors, o a qui deleguin, de tots els centres de Secundària i Post-obligatori de la ciutat així com representants d’altres centres educatius com el PQPI, l’Escola d’Adults, la FES, l’EOI, …

Els objectius de la Comissió són:orientolot

-Unificar el calendari de cada curs a nivell de ciutat.

-Recollir les inquietuds, problemàtiques o propostes que afecten a tots els centres educatius de la ciutat.

-Promoure activitats interescolars a nivell de ciutat per als alumnes d’ESO i Post-obligatori.

-Intercanvi d’informació.

-Promoure la formació sobre temes que afecten a tota la comunitat educativa.