COMISSIÓ CEM ESCOLES BRESSOL


COMISSIÓ ESCOLES BRESSOL- INTERESCOLES

La comissió d’escoles bressol està formada per totes les escoles bressol municipals, del Departament d’Ensenyament i privades, que hi volen participar.

Fins el curs 2013-14 aquesta comissió editava trimestralment la revista informativa el Pont, que podeu trobar en aquesta web.

Des del curs 2014-15 la comissió cada any escull un tema en comú per treballar a totes les escoles, i ensenyar-lo a la ciutat.

Aquest any treballem amb el projecte: CIÈNCIA DE 0 A 3 ANYS.

Amb la col·laboració del Departament de didàctica de la Universitat de Girona s’oferiran propostes a les escoles per desenvolupar l’educació científica en aquesta etapa infantil.