PLENARI CEM


PLENARI CEM – 14 de juny de 2017

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Informacions de la Presidència.
3. Retorn polític de les propostes que l’equip de govern es compromet a
estudiar.
4. Presentació dels possibles temes de referència pel curs 2017/2018.
5. Aportacions de les Comissions del CEM.
6. Precs i preguntes

PLENARI CEM – 21 de març de 2017

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Informacions de la Presidència.
3. Presentació a càrrec de les comissions del CEM i dels representants
sense comissió de les seves aportacions en relació al tema que
treballa el CEM durant el curs 16/17.
4. Precs i preguntes

PLENARI CEM – 15 de novembre de 2016

Ordre del dia:

1. Aprovació de l’acta anterior.
2. Presentació del tema que treballarà el CEM durant el curs 16/17 i la
metodologia de treball prevista.
3. Informacions de la Presidència.
4. Aportacions de les Comissions del CEM.
5. Precs i preguntes