PREPARANT L’ADAPTACIÓ A L’ESCOLA BRESSOL


DINÀMICA VIVENCIAL AMB LES FAMÍLIES: El valor de les emocions que intervenen en el procés d’adaptació

Durant el mes de juliol, que és quan fem la trobada amb les famílies noves que formaran part de l’escola, a l’Escola Bressol de Sant Pere Màrtir vam compartir una estona de reflexió entre educadores i famílies sobre el procés d’adaptació i familiarització dels infants un cop s’incorporen a l’escola.

La proposta es va desenvolupar a través d’una dinàmica vivencial on les famílies de manera voluntària hi van participar. Aquesta idea va sorgir fruit de les reflexions prèvies de l’equip educatiu sobre com transmetre la importància de respectar al màxim el temps i el ritme de cada nen/a. L’objectiu d’aquesta proposta era la d’empatitzar amb les emocions de l’infant en aquests primers moments en un espai nou, amb uns companys/es que no coneix i uns nous referents adults que l’acompanyen.

A l’inici de la dinàmica es van construir parelles de pares/mares o acompanyants i infants. Les persones que feien d’infants es tapaven els ulls. Els que feien d’adults els acompanyaven simulant l’entrada del primer dia a l’escola bressol. Es van donar diferents consignes a uns i altres prèviament i les educadores van crear diferents situacions per tal de generar la vivència de les emocions, sentiments i pensaments que poden aflorar en el procés d’adaptació de cada infant.

Actualment i en ple procés d’adaptació creiem que moltes famílies prenen més consciència de tot el que viuen famílies i infants, de les emocions que hi intervenen, i gestionen de forma més assertiva aquesta vivència. Després de compartir la dinàmica paraules com expectació, descoberta, confiança, acompanyament i suport prenen més valor.