PRESENTACIÓ ESPOT JOVES I DIVERSITAT.


De fet, què és ser normal?