DOSSIER DE RECURSOS EDUCATIUS 17/18


– La guia de recursos educatius: és una recopilació d’activitats i accions que provenen de diferents àmbits socials (entitats, associacions, serveis, institucions..) amb una clara intencionalitat educativa. Pretén ser un recurs útil als docents alhora de dur a terme la seva tasca.
– Aquestes activitats estan estretament vinculades als continguts que contempla el currículum escolar en els diferents nivells educatius. Es troben classificades en 7 eixos:
> Atenció a la Diversitat
> L’entorn social. Identitat. Les funcions de la ciutat. Àmbit de convivència
> L’art. Diverses manifestacions. Creació
> L’entorn natural. Elements físics i biològics. Equilibri ecològic
> Salut i consum
> Informació, comunicació i recerca
> Persones Emprenedores

Per veure el llistat (els noms són enllaços)
Per fer les sol·licituds
Per fer les valoracions