DOSSIER DE RECURSOS EDUCATIUS 18/19


– La guia de recursos educatius: és una recopilació d’activitats i accions que provenen de diferents àmbits socials (entitats, associacions, serveis, institucions..) amb una clara intencionalitat educativa. Pretén ser un recurs útil als docents alhora de dur a terme la seva tasca.

– Aquestes activitats estan estretament vinculades als continguts que contempla el currículum escolar en els diferents nivells educatius. Es troben classificades en 8 eixos:

> Atenció a la Diversitat.
> L’entorn social.
> L’art i les seves diverses manifestacions.
> L’entorn natural.
> Promoció de la Salut.
> Informació, comunicació i recerca.
> Persones Emprenedores.
> Servei Comunitari.

Per veure el llistat (els noms són enllaços)
Per fer les sol·licituds
Per fer les valoracions