CONVOCATÒRIES DE SUBVENCIONS I AJUTS


BOP – SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA

Bases específiques reguladores de la concessió de subvencions de concurrència competitiva

SUBVENCIONS DE CONCURRÈNCIA COMPETITIVA D’ACTIVITATS D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE 2019
Nota d’aclariment:
  1. Davant la dificultat que suposa la signatura electrònica del President,
    Secretari i Tresorer de les entitats que sol·liciten subvencions, s’admetran totes les sol·licituds
    que duguin la signatura electrònica del legítim representant de l’entitat.
  2. Es pot trobar la instància electrònica al web de l’Ajuntament d’Olot:
    Ajuntament d’Olot –>Tràmits –> tràmits online –> instàncies electròniques –>
    Sol·licitud Subvencions entitats règim concurrència 2019