JUNTES DE GOVERN 2017


JUNTA DE GOVERN DEL 16/5/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 16 de maig de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • PERSONAL. Serveis extraordinaris / secretària casaments
 • APROVAR PLEC DE CONDICIONS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE DINAMITZADOR DE L’ESPAI IDEAL
 • TORN OBERT DE PARAULA

 

JUNTA DE GOVERN DEL 16/5/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 14 d’abril de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • FIXAR PREUS HORES EMMO
 • CANVI CONTRACTE MONTSE RIERA
 • CANVI CONTRACTE ANIOL SELLABONA
 • BASES SELECCIÓ DE DIRECTORS/DIRECTORES ESCOLES BRESSOL
 • PRÒRROGA TEA
 • CONVENI OSCOBE
 • CONVENI CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
 • CONVENI CENTRE DE RECURSOS
 • CONVENI COL·LECTIU DE MESTRES DE LA GARROTXA
 • CONTRACTAR CUROS ESPIGULÉ – ESTIU RIU 2017
 • CONTRACTAR INNOVA DIDÀCTIC – ESTIU RIU 2017
 • CONTRACTAR TOSCA – ESTIU RIU 2017
 • CONTRACTAR TEISA – ESTIU RIU 2017
 • ASSUMPTES URGENTS

JUNTA GENERAL  DEL 14/4/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA I DE L’ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2016
 • VALORACIÓ OBJECTIUS
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 18/4/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 14 de febrer de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A EBMO,EME,EMMO,ESTIU RIU, GENT GRAN
 • APROVAR CRITERIS D’ADMISSIÓ, CALENDARI, PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA, HORARI, OFERTA DE LES ESCOLES MUNICIPALS (EBMO, EME, EMMO) ESTIU RIU, CURSOS GENT GRAN
 • ASSUMPTES URGENTS
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 14/3/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 14 de febrer de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • PRORROGAR BORSA LABORAL EDUCADORES
 • PRORROGAR EL CONTRACTE DE L’IDEAL
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ INTERADMINISTRATIVA ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A L’ELABORACIÓ CONJUNTA D’UNA GUIA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU PER A L’ANY 2017
 • APROVAR EL MAPA DE LA ZONA ESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PEL CURS 2017/2018
 • TORN OBERT DE PARAULES

JUNTA DE GOVERN DEL 14/2/2017

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovació acta sessió anterior.
 • DESPATX OFICIAL
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 13 de desembre de 2016.
 • INFORMACIONS DIVERSES 
 • APROVAR UNA LLICÈNCIA SENSE SOU AMB MOTIU D’ACTUACIONS MUSICALS PERSONALS (BOLOS)
 • APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT RELATIU AL FINANÇAMENT DEL SERVEI DE L’OFICINA JOVE I DEL SERVEI Ipunt.
 • TORN OBERT DE PARAULES