JUNTES DE GOVERN 2018


JUNTA DE GOVERN DEL 13/2/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 12 de desembre de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONVALIDAR DECRET IMDE2017000131-AGRUPACIÓ NATURALISTA
 • CONVALIDAR DECRET IMDE201800012-PRÀCTIQUES EME
 • GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA-SECRETÀRIA CASAMENT
 • GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA-SECRETARI CASAMENT
 • AJUDA ESTUDI FILLS PERSONAL
 • AJUDA ESTUDI PERSONAL IMEJO
 • CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE RELLA ASSOCIACIÓ DE MESTRES I PROFESSORATS JUBILATS I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE “AULA D’ALFABETITZACIÓ” PER A JOVES NOUVINGUTS DE 16 A 18 ANYS
 • TORN OBERT DE PARAULA