JUNTES DE GOVERN 2018


JUNTA DE GOVERN DEL 12/6/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 16 de maig de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONTRACTAR TEISA PER ESTIU RIU
 • CONTRACTAR LA COMPRA D’ENTRADES PER ESTIU RIU
 • MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
 • APROVAR CRÈDITS VARIABLES
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A L’ELABORACIÓ CONJUNTA D’UNA GUIA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU PER AL PERÍODE 2018
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA EN MATÈRIA DE PROJECTES EDUCATIUS
 • BESTRETA – MARGARIDA LLACH GRABALOSA
 • ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES QUE LLUITEN CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
 • ASSUMPTES URGENTS: APROVACIÓ PLECS DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT MINTJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
 • TORN OBERT DE PARAULA

  

JUNTA DE GOVERN DEL 16/5/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 10 d’abril de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONTRACTAR ROCATOMBA SL – JOVES I MÉS!
 • PAGAMENT D’UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A PERSONES DE LES OFICINES DE L’IMEJO PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS SECRETARI/A DE CASAMENT
 • PAGAMENT D’UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A PERSONES DE LES OFICINES DE L’IMEJO PER UNA REGULARITZACIÓ DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I INNOVA DIDÀCTIC SL PER LA COL·LABORACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU PER A NENS, NENES I JOVES DINS EL PROJECTE ESTIU RIU 2018
 • MODIFICACIÓ DE CRÈDIT – CREAR UNA PARTIDA
 • SUBVENCIÓ SERVEI EDUCATIU DE LA GARROTXA
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 10/4/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 13 de març de 2018.
 • PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A EBMO, EME, EMMO, ESTIU RIU
 • APROVAR CRITERIS D’ADMISSIÓ, CALENDARI, PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA, HORARI, OFERTA DE LES ESCOLES MUNICIPALS (EBMO, EME, EMMO) ESTIU RIU
 • APROVAR EL MAPA DE LA ZONA ESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PEL CURS 2018/2019
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 13/3/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 10 de febrer de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • APROVAR LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CATEGORIA EDUCADOR/A TUTORA I EDUCADOR/A DE SUPORT DESTINAT A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT
 • PRINCIPIS COMUNS PER A TOTES LES ESCOLES MUNICIPALS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
 • APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I EL PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA PER ELS PREMIS DE CICLES FORMATIUS “SALVADOR REIXACH” I “JORDI PIJIULA”
 • SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES QUE LLUITEN CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 13/2/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 12 de desembre de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONVALIDAR DECRET IMDE2017000131-AGRUPACIÓ NATURALISTA
 • CONVALIDAR DECRET IMDE201800012-PRÀCTIQUES EME
 • GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA-SECRETÀRIA CASAMENT
 • GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA-SECRETARI CASAMENT
 • AJUDA ESTUDI FILLS PERSONAL
 • AJUDA ESTUDI PERSONAL IMEJO
 • CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE RELLA ASSOCIACIÓ DE MESTRES I PROFESSORATS JUBILATS I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE “AULA D’ALFABETITZACIÓ” PER A JOVES NOUVINGUTS DE 16 A 18 ANYS
 • TORN OBERT DE PARAULA