JUNTES DE GOVERN 2018


JUNTA DE GOVERN DEL 11/12/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 13 de novembre de 2018.
 • PRORROGAR CONVENI RELLA-CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE RELLA ASSOCIACIÓ DE MESTRES I PROFESSORAT JUBILAT I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE “AULA D’ALFABETITZACIÓ” PER A JOVES NOUVINGUTS DE 16 a 18 ANYS.
 • ADHESIÓ A EDUCACIÓ 360. EDUCACIÓ A TEMPS COMPLET
 • AMPLIACIÓ CONTRACTE TRANSPORT ESTIU RIU
 • CONTRACTE EME PERÍODE DE GENER A JUNY DE 2019
 • APROVAR ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA D’ART I L’IMEJO PER PRÀCTIQUES EME
 • APROVAR ACORD DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA D’ART I L’IMEJO PER PRÀCTIQUES EME
 • TORN OBERT DE PARAULA

 

JUNTA DE GOVERN DEL 13/11/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 18 d’octubre de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • AMPLIACIÓ CONTRACTE DINAMITZADOR
 • TORN OBERT DE PARAULA

 

JUNTA DE GOVERN DEL 18/10/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 18 de setembre de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • SUBVENCIÓ NOMINATIVA AMIPAS ESCOLA BRESSOL
 • SUBVENCIÓ NOMINATIVA JUNTA VEÏNAL DE BATET
 • DONAR COMPTE DELS CONVENIS PROJECTE CLAU
 • APROVAR PREUS RECURSOS EDUCATIUS DE L’EME
 • DONAR COMPTE SENTÈNCIA MANEL·LA ALEGRE FRUCTUOSO
 • CONTRACTAR INNOVA DIDACTIC SL
 • CONTRACTAR COOPERATIVA LA SIRGA SERVEIS CULTURALS – CONSELL DELS INFANTS
 • APROVAR PRESSUPOST I PLANTILLA 2019
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 18/9/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 17 de juliol de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • APROVAR PERSONAL I HORARIS DE LES EBMO 2018-2019
 • APROVAR CALENDARI LABORAL EBMO
 • RECTIFICAR PROPOSTA IME12017000057
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’ESCOLA QUIRALIA I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT PER A LA REALITZACIÓ DE LES PRÀCTIQUES D’ACTIVITAT D’EDUCACIÓ EN EL LLEURE INFANTIL I JUVENIL
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT PER A LA PRESTACIÓ DE SERVEIS EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 17/7/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 12 de juny de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • FACULTAR EXPRESSAMENT AL PRESIDENT
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER LA GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
 • APROVAR PREUS RECURSOS EDUCATIUS 2018/2019
 • APROVAR CALENDARI LABORAL ESCOLES BRESSOL MUNICIPAL – CURS 2018/2019
 • ROCATOMBA SL – ADJUDICAR EL CONTRACTE DEL SERVEI DE TALLER D’ESTUDI ASSISTIT (TEA)
 • RENOVAR CAPS DE DEPARTAMENT EMMO
 • TORN OBERT DE PARAULA

 

 

JUNTA DE GOVERN DEL 12/6/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 16 de maig de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONTRACTAR TEISA PER ESTIU RIU
 • CONTRACTAR LA COMPRA D’ENTRADES PER ESTIU RIU
 • MODIFICACIÓ DE CRÈDIT
 • APROVAR CRÈDITS VARIABLES
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A L’ELABORACIÓ CONJUNTA D’UNA GUIA DE LES ACTIVITATS D’ESTIU PER AL PERÍODE 2018
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA EN MATÈRIA DE PROJECTES EDUCATIUS
 • BESTRETA – MARGARIDA LLACH GRABALOSA
 • ACCEPTAR LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES QUE LLUITEN CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
 • ASSUMPTES URGENTS: APROVACIÓ PLECS DE CONTRACTACIÓ DE LA PRESTACIÓ DE SERVEIS DELS TALLERS D’ESTUDI ASSISTIT MINTJANÇANT PROCEDIMENT OBERT
 • TORN OBERT DE PARAULA

  

JUNTA DE GOVERN DEL 16/5/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 10 d’abril de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONTRACTAR ROCATOMBA SL – JOVES I MÉS!
 • PAGAMENT D’UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A PERSONES DE LES OFICINES DE L’IMEJO PELS SERVEIS EXTRAORDINARIS SECRETARI/A DE CASAMENT
 • PAGAMENT D’UNA GRATIFICACIÓ ESPECIAL A PERSONES DE LES OFICINES DE L’IMEJO PER UNA REGULARITZACIÓ DELS SERVEIS EXTRAORDINARIS
 • CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I INNOVA DIDÀCTIC SL PER LA COL·LABORACIÓ EN L’ORGANITZACIÓ D’ACTIVITATS D’ESTIU PER A NENS, NENES I JOVES DINS EL PROJECTE ESTIU RIU 2018
 • MODIFICACIÓ DE CRÈDIT – CREAR UNA PARTIDA
 • SUBVENCIÓ SERVEI EDUCATIU DE LA GARROTXA
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 10/4/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 13 de març de 2018.
 • PROPOSTA I APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS CORRESPONENTS A EBMO, EME, EMMO, ESTIU RIU
 • APROVAR CRITERIS D’ADMISSIÓ, CALENDARI, PREINSCRIPCIÓ, MATRÍCULA, HORARI, OFERTA DE LES ESCOLES MUNICIPALS (EBMO, EME, EMMO) ESTIU RIU
 • APROVAR EL MAPA DE LA ZONA ESCOLAR DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS PEL CURS 2018/2019
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 10/4/2018

Ordre del dia:

  • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
  • VALORACIÓ DE LA MEMÒRIA I DE L’ESTAT DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST DE L’EXERCICI 2018.

VALORACIÓ OBJECTIUS

 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 13/3/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 10 de febrer de 2018.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • APROVAR LES BASES QUE HAN DE REGIR LA CONVOCATÒRIA PER A LA CREACIÓ D’UNA BORSA DE TREBALL DE PERSONAL LABORAL TEMPORAL, CATEGORIA EDUCADOR/A TUTORA I EDUCADOR/A DE SUPORT DESTINAT A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT
 • PRINCIPIS COMUNS PER A TOTES LES ESCOLES MUNICIPALS DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
 • APROVAR UN CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT I EL PATRONAT D’ESTUDIS HISTÒRICS D’OLOT I COMARCA PER ELS PREMIS DE CICLES FORMATIUS “SALVADOR REIXACH” I “JORDI PIJIULA”
 • SOL·LICITAR LA SUBVENCIÓ PER A PROJECTES QUE LLUITEN CONTRA LA POBRESA I L’EXCLUSIÓ SOCIAL
 • TORN OBERT DE PARAULA

JUNTA DE GOVERN DEL 13/2/2018

Ordre del dia:

 • ACTA.- Aprovar acta sessió anterior.
 • DECRETS.- Es dóna compte dels decrets aprovats per la Presidència de l’IMEJO de l’última Junta de Govern del 12 de desembre de 2017.
 • INFORMACIONS DIVERSES
 • CONVALIDAR DECRET IMDE2017000131-AGRUPACIÓ NATURALISTA
 • CONVALIDAR DECRET IMDE201800012-PRÀCTIQUES EME
 • GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA-SECRETÀRIA CASAMENT
 • GRATIFICACIÓ EXTRAORDINÀRIA-SECRETARI CASAMENT
 • AJUDA ESTUDI FILLS PERSONAL
 • AJUDA ESTUDI PERSONAL IMEJO
 • CONVENI DE COOPERACIÓ ENTRE RELLA ASSOCIACIÓ DE MESTRES I PROFESSORATS JUBILATS I L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT PER DESENVOLUPAR EL PROJECTE “AULA D’ALFABETITZACIÓ” PER A JOVES NOUVINGUTS DE 16 A 18 ANYS
 • TORN OBERT DE PARAULA