TAULER D’ANUNCIS


-Llista provisional d’admissió i exclusió d’aspirants a la Direcció de l’Escola Municipal de Música d’Olot per ordre de alfabètic

Decret REPRESA EL CÒMPUT DEL TERMINI per a la presentació de
proposicions en el procediment de selecció per a la Direcció per a l’Escola Municipal de Musica d’Olot
amb efectes de 1 de juny de 2020.

Bases per la selecció de la direcció de l’Escola Municipal de Música d’Olot
(EMMO) per un període de quatre anys.

-26/06/2019 Edicte sobre l’aprovació provisional de la llista d’admissió i exclusió d’aspirants, la composició del tribunal i la fixació de la data, del lloc i de l’hora de celebració de les proves del procés selectiu per a la cobertura de sis places de professor/a de música.

 

-BOP 22 de març de 2018 – BASES BORSA D’EDUCADORES D’ESCOLA BRESSOL-IME 2018-2020

Nota: l’actual borsa d’educadores d’Escoles Bressol Municipals d’Olot està tancada. Les properes bases i convocatòries es publicaran en aquesta pàgina i al tauler d’edictes de la web de l’Ajuntament d’Olot.