TREBALLEM LA IGUALTAT DE GÈNERE A TRAVÉS DELS CONTES


 

Els contes representen un recurs educatiu molt important a l’etapa infantil ja que és una manera de transmetre coneixements, valors, adquirir vocabulari, conèixer tradicions, històries, imaginar, pensar, etc… d’una forma lúdica.

A través dels contes treballem diferents tipus de llenguatges com l’oral, el visual, el gestual, el musical, entre d’altres, i alhora fomentem l’escolta activa, l’expressió i la comprensió, i enfortim el vincle afectiu amb els adults i el grup d’iguals. Tanmateix els transferim la cultura i les tradicions del lloc on vivim donant a conèixer festivitats com la Castanyada que recentment hem celebrat a les escoles.

A l’Escola Bressol la Gredera del Morrot ho celebrem amb els infants tot representant el conte del Gegant del Castanyer. Aquest any però, hem sentit la necessitat de transformar el personatge del Gegant, convertint-lo amb la Gegantessa, donant sentit al gènere de qui escenificava el personatge, que era una educadora. El curs passat vam poder treballar la igualtat de gènere i diversitat cultural amb unes sessions de formació a través del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG). Ens van fer adonar del munt d’estereotips i tòpics que vivim contínuament a l’escola i a l’entorn més pròxim. En el cas dels contes vàrem reflexionar sobre els rols estereotipats, el llenguatge sexista, el paper dels altres personatges, la temàtica, els models estètics de masculinitat i feminitat amb els seus codis de color, complements, vestimenta i el percentatge de protagonistes masculins i femenins que solem trobar en aquests tipus de relats. Una de les moltes fites que hem de conquerir és la convivència en la diversitat, i cal fer canvis en el que fins ara hem considerat com a normal i que realment ens allunya de la igualtat de gènere i la diversitat cultural. Prendre consciència d’aquesta transformació social des del món educatiu, transmetent una nova mirada enfocada en la igualtat, contribuirà a la bona convivència en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.