Boscos de Lectures, una iniciativa pionera a Olot


Boscos de Lectures és una iniciativa sorgida arran d’una necessitat detectada en el Pla Educatiu d’Entorn, projecte compartit entre l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació de la Generalitat. Des del curs 2006-2007, emmarcades en aquest Pla, es duen a terme una sèrie d’accions per garantir l’èxit educatiu per a tot l’alumnat (en les vessants personal, acadèmica i social), garantir la convivència i la cohesió social i aconseguir una xarxa educativa que doni una resposta eficaç als reptes educatius.

Notícia: “Olot inicia Boscos de Lectures, una iniciativa de foment lector per a joves d’ESO”