Cessió d’espais i equipaments


 

Des de l’Àrea d’Educació i Joventut gestionem diversos edificis i espais municipals, que posem al servei de les institucions educatives de la ciutat. És el cas de la major part d’escoles públiques d’infantil i primària, les escoles bressol municipals, l’Escola Municipal d’Expressió, l’Escola Municipal de Música, l’Ideal, el PTT o les sales de reunions de l’IME.

Sempre i quan no s’interfereixi en l’activitat d’aquestes institucions, aquests espais també es posen al servei de la resta de la ciutat. És el cas d’activitats puntuals, o continuades però fora de l’horari habitual.

Si voleu sol·licitar l’ús d’un d’aquests espais, abans de res consulteu-ne la normativa i condicions, en aquest en aquest document.

Tingueu present que aquestes cessions poden tenir un cost, com s’indica en la graella de preus públics. I que, fins i tot en cas de cessions gratuïtes, aquesta gratuïtat no inclou la neteja, ni tampoc els serveis de consergeria (obrir-vos quan arribeu, i tancar quan marxeu).

Si, un cop llegida i valorada la normativa, us interessa sol·licitar un espai, heu de posar-vos en contacte amb el responsable de l’espai (per exemple, el director o directora del centre) i acordar amb ell o ella les dates, horaris i condicions.

Un cop tingueu el seu vist-i-plau, heu d’omplir aquest aquest document i fer-lo arribar a través d’internet a https://tramits.olot.cat/

També el podeu portar presencialment a l’OAC (Pg. del Bisbe Guillamet, 10). No s’accepten sol·licituds a través de correu electrònic.

Si teniu cap dubte, escriviu-nos a educacio@olot.cat i us atendrem.