Educació 360 a Olot


OLOT I L’EDUCACIÓ 360

L’any 2019, Olot va aprovar per unanimitat l’adhesió de la ciutat a l’aliança Educació 360. Aquest projecte té com a objectiu oferir millors oportunitats educatives a tota la ciutadania, en tots els temps i espais de la seva vida. Alhora, treballa per connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius.

L’Educació 360 impulsa la creació de les connexions necessàries perquè l’ecosistema educatiu que tenim a la ciutat funcioni com a generador d’oportunitats educatives a temps complet.

Els 3 grans objectius que persegueix l’Educació 360 i que promocionem i perseguim tots els agents implicats en l’educació a Olot són; equitat, qualitat i connexió i xarxa.

Durant el 2021 l’Ajuntament Olot ha treballat en l’elaboració del Pla Estratègic d’Educació 360 de la ciutat. Podeu recuperar la informació i la documentació del procés clicant a la imatge:

 

Podeu consultar la documentació:

Pla Estratègic 

Activitats 

Mapa Interactiu Ecosistema Educació 360 d’Olot

Glossari del Mapa Ecosistema Educació 360 d’Olot Interactiu

Programa ACCÉS OBERT

 

Les accions d’Educació 360 d’Olot tenen el suport de la Diputació de Girona

Més informació sobre EDUCACIÓ 360