Educació 360 a Olot


OLOT I L’EDUCACIÓ 360

L’any 2019, Olot va aprovar per unanimitat l’adhesió de la ciutat a l’aliança Educació 360. Aquest projecte té com a objectiu oferir millors oportunitats educatives a tota la ciutadania, en tots els temps i espais de la seva vida. Alhora, treballa per connectar l’educació i els aprenentatges entre el temps lectiu i el no lectiu així com entre els diversos àmbits educatius.

L’Educació 360 impulsa la creació de les connexions necessàries perquè l’ecosistema educatiu que tenim a la ciutat funcioni com a generador d’oportunitats educatives a temps complet.

Els 3 grans objectius que persegueix l’Educació 360 i que promocionem i perseguim tots els agents implicats en l’educació a Olot són; equitat, qualitat i connexió i xarxa.

Durant el 2021 l’Ajuntament Olot ha treballat en l’elaboració del Pla Estratègic d’Educació 360 de la ciutat. Podeu recuperar la informació i la documentació del procés clicant a la imatge:

 

Podeu consultar la documentació:

Pla Estratègic 

Activitats 

Mapa Interactiu Ecosistema Educació 360 d’Olot

Glossari del Mapa Ecosistema Educació 360 d’Olot Interactiu

Programa ACCÉS OBERT

Crida Curriculums de Ciutat_Pla de Treball Olot

Programa Jornada Curriculums de Ciutat

 

Les accions d’Educació 360 d’Olot tenen el suport de la Diputació de Girona

Més informació sobre EDUCACIÓ 360