El descans a l’Escola Bressol


El descans és un dels moments importants de la vida quotidiana dels infants a l’escola bressol. Una activitat necessària que vivim dia a dia i que requereix una bona reflexió i organització.

Tal i com diu el currículum de primer cicle d’educació infantil, “dormir i descansar són necessitats de primer ordre, ja que a més de recuperar les energies, participen en el procés de maduració neurològica i en el desenvolupament dels sistemes neurofuncionals. (…) El descans permet recrear els estímuls viscuts durant les hores de vigília i crea les connexions neurològiques que li permetran estructurar la seva experiència i mantenir aquelles accions més adaptades a les activitats del dia a dia.”

Així doncs, a les Escoles Bressol Municipals d’Olot donem especial importància a aquest moment i vetllem perquè aquesta estona sigui el màxim respectuosa possible, agradable i possibiliti cobrir les necessitats dels infants.

Abans d’anar a dormir

Després dels àpats, els infants en grups reduïts es dirigeixen cap al seu espai corresponent per preparar-se per anar al dormitori a descansar.

És un moment  important de trobada entre l’infant i l’adult, un moment en què, com d’altres estones del dia, es té en compte la individualitat. El tu a tu. Un moment idoni per estrènyer vincles. Aquesta individualitat i la reducció del grup, permet que sigui un moment tranquil i relaxat.

En aquesta estona d’higiene, l’adult acompanya i guia l’infant. Ens traiem la roba i les sabates per estar més còmodes, canviem el bolquer si és necessari i  oferim la possibilitat d’anar al wc a aquells infants que ja tenen un control d’esfínters  o que estan en procés. Donem el temps necessari perquè l’infant pugui  participar activament d’aquest moment.

Quan hem acabat,  a poc a poc ens dirigim cap al dormitori.

Dormitori

L’organització del dormitori està pensat perquè sigui un espai agradable, acollidor, càlid, on tots els infants se sentin a gust i puguin descansar de manera relaxada.

Els llits són d’espuma i estan coberts amb els llençols o mantes que cada  infant porta de casa. També hi ha infants que disposen d’objectes personals o familiars.

Creiem en la importància de facilitar a l’infant l’accés al seu llit perquè ho pugui fer de manera autònoma. La disposició dels matalassos sol ser al terra, amb tarimes o amb lliteres. En aquest últim sí que es fa necessari l’acompanyament de l’adult.

Quan entrem al dormitori, cada infant reconeix el seu llit, a poc a poc ens anem estirant i anem agafant el son progressivament.

L’adult s’asseu o s’estira al costat dels infants acompanyant aquest moment de transició fins a deixar-se anar per descansar: una carícia, una mà a l’esquena o, fins i tot, cantar una cançó suaument ajuda a agafar el son.

Cada infant és diferent i, per tant, l’acompanyament també ho és. De vegades, un infant pot necessitar adormir-se als braços i, a mesura que es va familiaritzant amb l’espai i va agafant confiança amb l’educadora, adquireix seguretat i  aprenen a dormir al seu llit.

El despertar

Tal i com diu el currículum: “Dormir i despertar representa per a l’infant separar-se i retrobar-se amb les persones, els espais i els materials del seu entorn d’activitat. Per això hi ha infants que manifesten un gran neguit en el moment de la separació, abans d’anar a dormir, mentre que d’altres es mostren irritables en el moment en que es desperten i s’han d’incorporar a l’activitat.  És important l’acompanyament de l’adult en aquest moment de transició, donar temps al canvi físic, mental i emocional que han de dur a terme els infants en aquesta situació.”

La durada del son depèn de les necessitats de cada infant. Així doncs, vetllem per respectar el despertar espontani de cadascú.  A mesura que els infants es van despertant van anant progressivament a l’espai on els espera l’educadora que els acompanyarà a vestir-se i a fer el canvi de bolquer o anar al lavabo si és necessari.

A poc a poc, els infants es van incorporant a jugar, un moment privilegiat per als infants: Un ambient relaxat i tranquil que permet fer noves descobertes i aprenentatges.