EL DRET AL BENESTAR DE L’INFANT     


Quan parlem dels drets de l’infant parlem de la Declaració Universal dels Drets de l’Infant, que va aprovar les Nacions Unides el 1959.

Dels 10 principis ens volem centrar amb el dret al benestar de l’infant, un dret que representa l’eix central del dia a dia en les nostres escoles i ho fem possible tenint cura de la vida quotidiana de cadascun d’ells i elles. Poder satisfer totes les seves necessitats bàsiques, com la higiene, l’alimentació i el descans en un entorn de seguretat i confiança, comporta poder construir el vincle entre l’infant i l’adult tant primordial per a la formació de la seva pròpia identitat. La vida quotidiana suposa la base sobre la que se sosté tota la nostra funció educativa i representa constants reflexions i reajustaments per la diferent tipologia de grups d’infants que ens anem trobant a cada curs educatiu.

La formació contínua que portem a terme a nivell de grup educatiu ens ajuda a revisar la manera d’actuar en la vida quotidiana i millorar l’atenció de les seves necessitats bàsiques. Tot aquest procés ens suposa una reflexió profunda i individual de la nostra tasca com a educadores, fent canvis en el nostre dia a dia per poder oferir una cura respectuosa i una mirada neta cap a l’infant, aprenent a escoltar i entendre tots els missatges que ens volen transmetre i que hem de tenir en compte per continuar construint el vincle de confiança i seguretat i així l’infant pugui conquerir la seva autonomia, des de la seva pròpia iniciativa.

Però el dret al benestar no representa només satisfer les seves necessitats bàsiques amb tota la cura i atenció que requereixen, sinó també implica el nostre acompanyament emocional en tot el seu desenvolupament global. L’infant necessita sentir-se escoltat i que els seus missatges es tingui en compte, que en un moment de tristesa o enyorança pugui tenir a l’adult referent al costat sostenint-lo, que pugui compartir moments de conquesta importants per ell o ella, que pugui tenir un moment d’individualitat i recolliment. Considerem que la col·laboració i el treball conjunt entre les famílies i l’escola, juntament amb l’acompanyament emocional, són fonamentals perquè els infants es sentin estimats i puguin créixer creant una imatge positiva de sí mateix. Acceptem i estimem a cada infant tal i com és, respectant el seu ritme i les seves emocions, adoptant una actitud propera i acollidora i oferint-los el benestar que necessiten per desenvolupar-se.