EL JOC A L’ESCOLA BRESSOL: EL JOC A LA VIDA DELS INFANTS


El joc i la vida quotidiana són l’eix central de l’ambient educatiu a les Escoles Bressol Municipals d’Olot. El joc és l’ instrument amb el qual l’infant satisfà les seves necessitats de moviment, els seus desitjos de saber i d’aprendre, la seva curiositat, enriquint així els seus coneixements i aprenentatges.

Per això i molt més, les educadores de l’escola bressol de Sant Miquel després d’assistir a una formació al CRP (Centre de Recursos Pedagògics) sobre el joc i compartir-ho com a equip, ens hem proposat per a aquest curs:” Traslladar i fer visible a les famílies la importància del joc”.

Partint del currículum on ens diu que el joc:

“és una conducta espontània i voluntària, escollit lliurement, mantenint una actitud activa”

“és una font importantíssima per al desenvolupament dels infants, que combina activitat, pensament, sensibilitat i autonomia, perquè el joc és bàsicament una actitud”

“afavoreix el comportament lúdic dels infants, quan és una activitat oberta que respon a les seves necessitats, els seus interessos i el seu moment evolutiu”.

I documentant-nos amb la lectura d’altres autors com l’Anna Tardos que diu:

“L’infant mentre juga descobreix les propietats dels objectes que l’envolten i aprèn el que en pot fer”

Tot això ens fa organitzar els espais, el temps i els materials de manera que els infants puguin explorar, manipular, investigar i en definitiva gaudir d’allò que fan, construint aprenentatges i afavorint la seva autonomia.

Ja fa uns anys, que anem afinant la mirada i interioritzant aquests canvis, passant d’unes activitats més dirigides a un joc vital, lliure i espontani.

Sabem que cal estar molt atentes a les condicions que s’han de donar per a poder fer un bon joc:

  • Seguretat i tranquil·litat.
  • Possibilitat de moure’s lliurement.
  • Molt de temps.
  • Joguines, objectes i materials que estimulin i enriqueixin el joc de l’infant.

Un altre aspecte molt interessant i important, és la tasca de l’educadora la qual ha de garantir que totes les condicions abans esmentades quedin sempre assegurades:

  • Els infants han de sentir constantment la presència de l’educadora i aquesta ha de vetllar per la seva seguretat.
  • Ha d’aportar la seva ajuda per a resoldre conflictes.
  • Hem de procurar pel seu benestar físic i emocional que li permeti mantenir les ganes de jugar.
  • Hem de transmetre amb fermesa i respecte les normes de comportament i fer possible l’aprenentatge d’unes actituds necessàries per a poder viure en grup.
  • Tot això ho podrem dur a terme amb una bona observació, que ens donarà la informació necessària per saber quan hem d’intervenir, quan hem d’oferir la nostra ajuda, quan cal expressar amb paraules allò que fan o quan hem de recordar-los la norma.

En definitiva , hem de tenir molt clar que, com diu l’Anna Tardos:

“ El joc és la seva vida i jugant és com aprenen”.

Tot això, només ho aconseguirem, acompanyant i observant els infants, sempre amb una mirada atenta, respectuosa i amb un temps de qualitat i dedicació.