Escoles bressol públiques:


Seguint el calendari de preinscripcions per el curs 2023/2024 a les escoles bressol públiques d’Olot ja podeu consultar els llistats de sol·licituds amb les reclamacions resoltes, i quines sol·licituds van a sorteig. Les podeu consultar aquí.

Recordeu que d’acord amb la normativa de protecció de dades, s’identifiquen els noms i cognoms de l’infant amb les dues primeres inicials del nom, les dues primeres del primer i del segon cognom (exemple, Joan Roca Soler: JoRoSo). I alhora estan per ordre de puntuació i en cas de la mateixa puntuació per ordre alfabètic.

El sorteig de desempat és per ordenar les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació, i es portarà a terme a la seu de l’Àrea de Cultura i Educació, dimarts 13 de juny a les 9:30h a la planta baixa de l’Hospici.

El sorteig és un acte públic, qui vulgui hi pot assistir.

Funcionament del sorteig: en cas d’empat en la puntuació s’assigna a cada sol·licitud un número, i el número que surti en el sorteig determinarà el número a partir del qual s’ordenen les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació. Servirà per atorgar plaça i/o per ordenar la llista d’espera.