ESCOLES BRESSOL: PUNTUACIÓ PROVISIONAL


Les llistes de sol·licituds de preinscripció amb la puntuació provisional ja es poden consultar, en aquest enllaç.

D’acord amb la normativa de protecció de dades, s’identifiquen els noms i cognoms de l’infant amb les dues primeres inicials del nom, les dues primeres del primer i del segon cognom (exemple Joan Roca Soler: JoRoSo).

Els llistats estan ordenats d’acord amb la puntuació obtinguda, aplicant en primer lloc la puntuació dels criteris generals, i seguidament els criteris complementaris. En el cas de la mateixa puntuació estan ordenats alfabèticament.

Si la puntuació no concorda amb la documentació acreditada o detecteu alguna errada en les dades, podeu efectuar una reclamació preferentment per correu electrònic a l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot: escolesbressol@olot.cat, del 2 al 8 de juny.