ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS


La ciutat d’Olot compta amb 4 Escoles Bressol Municipals repartides en diferents barris: Escola Bressol Sant Pere Màrtir, Escola Bressol Sant Miquel, Escola Bressol la Gredera del Morrot i Escola Bressol les Fonts.

Impartim el primer cicle d’educació infantil, adreçat a infants entre 16 setmanes i els 3 anys.

Enfoquem la nostra tasca diària en un acompanyament als infants i a les seves famílies.

El nostre treball es fonamenta en 5 trets d’identitat:

  • Infant capaç: fomentem l’aprenentatge actiu de l’infant, potenciant la curiositat i la iniciativa a través del joc i la vida quotidiana.
  • Atenció individualitzada: donem resposta a les seves necessitats d’estima, d’afecte, de cura i d’interacció.
  • Acompanyament en el desenvolupament integral: potenciem les capacitats personals de cada infant i la seva autonomia, amb seguretat afectiva, des d’una escolta atenta i una mirada respectuosa.
  • Relació família-escola: oferim a les famílies un entorn de confiança per a l’acompanyament en l’educació dels seus infants.
  • Treball en xarxa: treballem de forma conjunta entre les 4 EB des de l’Àrea de Cultura i Educació de l’Ajuntament d’Olot, amb professionals especialitzats (CDIAP, CASG, pediatres,…), amb la resta d’escoles bressol i escoles del barri.

Les 4 Escoles Bressol (EB) treballem de forma conjunta sota el mateix Projecte Educatiu.

ESCOLA BRESSOL LES FONTS

ESCOLA BRESSOL LA GREDERA DEL MORROT

ESCOLA BRESSOL ST. PERE MÀRTIR

ESCOLA BRESSOL SANT MIQUEL

 

 

 

 

 

 

 

INFORMACIÓ CURS 2023-24

ASSOCIACIÓ DE FAMÍLIES

PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULES

 

 

 

 

 

 

 

ARTICLES D’INTERÈS