ESCOLA BRESSOL LES FONTS


Qui som  EB les Fonts?

L’Escola Bressol Municipal les Fonts és un edifici inaugurat l’any 2008.

Atén 74 infants d’edats entre les 16 setmanes i els 3 anys i a les seves famílies. Compta amb un equip educatiu format per 9 educadores i 2 persones de serveis.

Enfoquem la nostra tasca diària en un acompanyament als infants i a les famílies.

Treballem partint del concepte d’infant competent i donant importància als petits detalls de la vida quotidiana.

Mirem l’infant com una persona capaç, i donat que cada instant de temps que passa a l’escola és educatiu, li aporta possibilitats d’adquirir noves destreses i capacitats.

Partim d’un acompanyament per part de l’adult respectuós i disponible, i d’uns espais, materials i temps adequats al seu moment evolutiu.

Prioritzem el treball en petit grup, per poder donar més qualitat a l’atenció directe amb l’infant.

L’adult té cura i respecte per les necessitats vitals dels infants perquè creixin en equilibri respectant els ritmes individuals de cada un d’ells, donant peu a una participació activa durant els moments de cura.

En tots els moments del dia els infants tenen llibertat de moviment, per això els hi permet potenciar la seva capacitat espontània i voluntària d’exploració, moviment i descoberta. Alhora aportant a l’infant una major confiança en la seva capacitat de presa de decisions i un sentiment de competència sòlid.

      

A l’escola disposem d’un espai per cada grup: un per a nadons, un pels mitjans petits, un pels mitjans grans i dos pels grans.

Tenim un espai lliure de grup d’infants, és un espai de joc més, on hi anem en grups reduïts.

Espais comuns com l’espai familiar, el passadís, el menjador i el dormitori. 

A l’exterior trobem dos espais oberts, un espai de pedres i una terrassa.

Considerem que tots els espais de l’escola són educatius i per això, els pensem i els organitzem oferint els recursos necessaris per cobrir les necessitats d’experimentació i descoberta de tots els infants. Partint de l’observació de cada un d’ells.

Un aspecte a destacar és el treball en equip, aquest reflexiona, planifica i consensua les intervencions que duu a terme davant dels infants i de les famílies. Partint del respecte, la cordialitat i la confiança cap a ells, donant transparència a tot el que es viu a l’escola.

Volem una escola oberta on les famílies s’hi sentin a gust i participin activament del dia a dia al centre. Per això pensem espais i moments de trobada per establir una relació basada en el respecte i la confiança mútua.

 

Espai Taronja – Nadons                              Espai Groc- Mitjans petits                   Espai Verd- Mitjans grans

                       

 

Espai Vermell – Grans                                           Espai Blau – Grans                             Espais exteriors