ESCOLA BRESSOL SANT MIQUEL


 

L’Escola Bressol Sant Miquel es va construir a mitjans dels anys 90 al barri del mateix nom, un dels  barris més antics i amb més historia d’Olot.

Atenem a 33 infants, distribuïts en 2 grups d’edat, 1 grup de mitjans (1-2anys) i 1 grup de grans (2-3 anys).

Som un equip educatiu de 4 educadores i una persones de serveis.

El barri compta una diversitat cultural molt rica, i amb molts serveis: comerços i botigues perruqueries, fleques, llibreria, gimnàs, local social, entorn natural, … Això fa que les passejades pel barri amb als infants siguin enriquidores i puguin conèixer l’entorn més proper.

Creiem en un infant competent i capaç per fer les coses per si sol, protagonista del seu joc; un joc que li aportarà descobriments i vivències d’aprenentatge que facilitaran el seu desenvolupament; sempre amb un adult que l’acompanya.

L’eix central de l’escola bressol són les activitats de la vida quotidiana, moments d’higiene personal, de descans i d’alimentació,  que s’alternen amb els moments del joc. Els moments de la vida quotidiana i les rutines són moments molt importants on parem especial atenció, ja que marquen el ritme del dia a dia a l’escola des de l’inici fins a l’hora de marxar, i permeten crear un vincle afectiu entre educadora i infant que donarà seguretat a l’infant per actuar amb autonomia i ser el protagonista del seu aprenentatge.

Per l’equip és molt important el temps que es dona a l’infant perquè aquest pugui realitzar les tasques amb autonomia, respectant el ritme individual de cada infant i donant a cada un l’acompanyament necessari per a que sigui ell el protagonista.

L’escola té diferents espais interiors i exteriors pensats per l’acompanyament de l’infant en el seu desenvolupament, per garantir la seva seguretat i higiene, i potenciar les relacions entre infants, educadores i famílies. Tots els espais d’ús dels infants tenen llum natural i sortida al jardí.

Per nosaltres és imprescindible la relació i l’intercanvi amb les famílies per l’educació i desenvolupament dels infants, això fa de l’escola un espai obert per compartir espais, temps i experiències.

Els nostres espais:

Aula de mitjans                                                                  Aula de grans

     

Espai exterior