ESCOLA BRESSOL ST. PERE MÀRTIR


Qui som ?

L’Escola Bressol de Sant Pere Màrtir va ser construïda a mitjans dels anys 90 i està ubicada al barri amb el mateix nom. Situada en un entorn natural privilegiat que ens permet fer sortides per explorar i descobrir-lo .

L’escola atén a 41 infants d’entre 4 mesos i 3 anys, repartits en 3 aules: una de nadons, una de mitjans (1-2 anys) i una de grans (2-3 anys). L’equip educatiu està format de 6 educadores i 2 persones de serveis.

Considerem a l’infant  una persona competent i capaç per establir les relacions que li permetran desenvolupar-se.

Donem importància als moments de la vida quotidiana dins l’escola, donant el temps que necessita cada infant, respectant el seu ritme i moment maduratiu.

Potenciem el  moviment lliure que consisteix en deixar que l’infant es mogui lliurement sense la intervenció de l’adult. D’aquesta manera l’infant és capaç d’avançar de forma autònoma en les diferents fases del desenvolupament motor, i sempre ho fa quan ja està preparat, això li permet tenir un millor control sobre el propi cos.

        

 

Considerem el joc com la primera eina d’aprenentatge per això donem el temps i espais necessaris perquè formi part de la vida quotidiana dels infants a l’escola.

Establim relacions de qualitat i de confiança amb l’infant per crear un vincle que l’ajudarà a explorar l’entorn amb seguretat.

Considerem que tots els espais de l’escola són educatius i estan pensats, reflexionats i organitzats per potenciar les seves capacitats i propiciar la seva iniciativa i el seu interès.

L’escola disposa d’ una aula per a cada grup d’edat amb sortida directa a un pati-jardí i una aula lliure de grup d’infants que s’utilitza com a espai de joc en grups reduïts.

 

Aula lactants                                                                Aula 1-2 anys

      

 

Aula 2-3 anys

     

Espai exterior

 

 

Partim de la idea i el convenciment que l’estona dels àpats són moments privilegiats de relació individualitzada i en grup, on es va construint el vincle adult-infant.

En el grup de nadons iniciem el procés a la falda o en cadira alta on l’educadora dona el menjar a l’infant d’un en un. A mesura que l’ infant va assolint les destreses necessàries pot començar a seure a taula en grups de 2 infants o en grups de 6 infants en el cas dels més grans. Sempre hi ha una educadora referent a cada taula que acompanya aquest moment.

Valorem l’activitat i el descans de l’infant com a fets indispensables per al seu desenvolupament.

Pel grup de lactants i de mitjans (1-2 anys), disposem d’un dormitori a la mateixa aula, per­què uns puguin dormir mentre uns altres continuen desperts. Aquest espai  està dissenyat  i creat a terra per tal d´afavorir l’autonomia dels infants i que siguin ells mateixos que es puguin desplaçar per aquest i accedir tant al seu espai de descans i de dormir com a l´espai annex de joc.

Els infants més grans (2-3 anys) disposen d’un dormitori amb lliteres individuals distribuïdes en dos alçades.

Considerem que els  moments de cura de l’infant representen un dels moments més adients per afavorir les relacions individualitzades. La riquesa d’interaccions que s’hi poden establir fa que sigui una situació privilegiada per al desenvolupament emocional de l’infant i per la seva consciència corporal.

Per atencions de bona qualitat entenem no tan sols les atencions corporals que porta a terme l’adult, sinó també l’atenció que aquest últim dedica a la necessitat de seguretat afectiva i d’activitat de l’infant.

Vetllem perquè les experiències que els oferim a través dels materials respectin les seves necessitats de moviment i interessos . Oferim  als  infants  propostes  educatives  amb  material  inespecífic,  obert  i desestructurat per potenciar la iniciativa, la creativitat i el joc lliure.

El temps de trobada en equip ens permet generar espais de diàleg i reflexió sobre la pròpia pràctica per donar significat a les experiències que viuen els infants dins l’escola, construint així, coneixement a partir d’una pràctica reflexiva. Considerem el treball en equip com un instrument d’enriquiment de la tasca diària i com element de coherència i continuïtat de les accions que es deriven del projecte educatiu.

Donem importància a la relació entre escola i família per poder generar un vincle per tal d’aconseguir l’objectiu comú entre ambdós; el desenvolupament de l’infant i el seu benestar. Basem aquesta relació en el diàleg, l’escolta, el respecte mutu, la confiança i la flexibilitat.