MEMÒRIES DE L’IME


En aquest apartat podreu recuperar les memòries que elaborem cada any l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot i que esdevenen uns documents que emmarquen totes les accions que hem impulsat i realitzat durant el curs. És important entendre que tot i tractar-se d’uns documents anuals, els anàlisis que ens ofereixen són dels cursos acadèmics.

MEMÒRIA 2014

MEMÒRIA 2015

MEMÒRIA 2016

MEMÒRIA 2017

MEMÒRIA 2018

MEMÒRIA 2019