CALENDARI ESCOLAR


CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2022-2023

1 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.

L’inici de les classes es fixa per al 5 de setembre en el segon cicle d’educació infantil i primària, i el dia 7 de setembre per a ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà i superior, el curs específic d’accés a cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior.

En els ensenyaments de centres i aules de formació d’adults les classes han de començar no més tard del dia 19 de setembre.

En els cicles formatius de grau mitjà i de grau superior d’arts plàstiques i disseny, en els d’arts escèniques, en els ensenyaments artístics de règim especial i en els graus professionals de música i dansa, així com en els ensenyaments esportius, les classes no han de començar més tard del 19 de setembre.

En els ensenyaments de les escoles oficials d’idiomes les classes s’han d’iniciar no més tard del 22 de setembre.

Del 22 de desembre 2022 al 8 de gener 2023
Vacances de Nadal

Del 3 d’abril al 10 d’abril 2023
Vacances de Setmana Santa.

22 de juny 2023
Acaben les classes a tots els centres d’infantil i primària. A l’ESO i Batxillerat el curs finalitza el dia 20 de juny de 2023

Dies festius de caràcter general

Per a l’any 2022:
15 d’agost (l’Assumpció)
8 i 9 de setembre (Festes del Tura)
12 d’octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

Per a l’any 2023:
6 de gener (Reis)
7 d’abril (Divendres Sant)
10 d’abril (Pasqua Florida)
1 de maig (Festa del Treball)
24 de juny (Sant Joan) Dissabte.
15 d’agost (l’Assumpció)
7 i 8 de setembre (Festes del Tura)
11 de setembre (Diada Nacional)
12 d’octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
25 de desembre (Nadal)
26 de desembre (Sant Esteve)

ATENCIÓ!-A més a més, El Departament d’Ensenyament ha establert 4 dies festius de lliure disposició per al curs 2022-23 que s’han consensuat a nivell de ciutat en el marc del Consell Escolar Municipal per al bé de tothom, però que s’han d’aprovar dins el Consell Escolar de cada centre.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ DEL CURS 2022-23

Proposta de dates segons votació amb la participació de tots els centres educatius de la ciutat i aprovats pel Consell Escolar Municipal.

  • Dilluns 31 d’octubre de 2022
  • Dilluns 5 de desembre de 2022
  • Divendres 17 de febrer de 2023
  • Dimarts 2 de maig de 2023

VOLEU EL CALENDARI EN PDF