CALENDARI ESCOLAR


CALENDARI ESCOLAR PER AL CURS 2021-2022

1 de setembre Inici de les activitats del professorat de tots els centres docents no universitaris.

L’inici de les classes es fixa per al 13 de setembre en el segon cicle d’educació infantil, primària, ESO, batxillerat, cicles formatius de grau mitjà, curs específic d’accés a cicles de grau mitjà, curs de preparació per a l’accés a cicles de grau superior i ensenyaments de règim especial (excepte idiomes, que començaran el 27 de setembre). En el cas dels cicles de grau superior i de la formació d’adults, les classes començaran el 20 de setembre.

Del 23 de desembre 2021 al 7 de gener 2022
Vacances de Nadal

De l’11 d’abril al 18 d’abril 2022
Vacances de Setmana Santa.

22 de juny 2022
Acaben les classes a tots els centres.

Dies festius de caràcter general

Per a l’any 2021:
7 i 8 de setembre (Festes del Tura)
11 de setembre (Diada Nacional de Catalunya)- Dissabte
12 d’octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitución)
8 de desembre (la Immaculada)
25 de desembre (Nadal) Dissabte

Per a l’any 2022:
1 de gener (Cap d’any) Dissabte
6 de gener (Reis)
15 d’abril (Divendres Sant)
18 d’abril (Dilluns de Pasqua Florida)
6 de juny (DIlluns de Pasqua Granada)
24 de juny (Sant Joan)
15 d’agost (L’assumpció)
8 i 9 de setembre (Festes del Tura)
12 d’octubre (Fiesta Nacional de España)
1 de novembre (Tots Sants)
6 de desembre (Dia de la Constitució)
8 de desembre (La Immaculada)
26 de desembre (Sant Esteve)

ATENCIÓ!-A més a més, El Departament d’Ensenyament ha establert 5 dies festius de lliure disposició per al curs 2021-22 que s’han consensuat a nivell de ciutat en el marc del Consell Escolar Municipal per al bé de tothom, però que s’han d’aprovar dins el Consell Escolar de cada centre.

DIES DE LLIURE DISPOSICIÓ DEL CURS 2021-22

Després d’una votació oberta a tots els centres educatius de la ciutat s’ha acordat per majoria establir com a proposta per a tots els centres educatius de la ciutat els següents dies de lliure disposició.

Dilluns 11 d’octubre
Dimarts 7 de desembre
Divendres 25 de febrer
Dilluns 21 de març
Dilluns 2 de maig

CALENDARI DEL CURS 2021-22.

VERSIÓ EN PDF PER DESCARREGAR.
Calendari escolar Olot 2021 – 2022