QUÈ SÓN LES ESCOLES MUNICIPALS?


L’Àrea d’Educació i Joventut creu fermament que l’educació és l’eina principal per al desenvolupament integral de les persones i considera que cal crear les condicions i els serveis necessaris per poder oferir a tota la població una formació completa al llarg de la vida.

Per aquest motiu l’Àrea d’Educació i Joventut ha creat una xarxa de serveis que complementa la xarxa educativa de la ciutat tant pel que fa referència a Ensenyaments Artístics com a l’atenció dels nens i nenes de 0 a 3 anys.

Principis comuns per a totes les Escoles Municipals de l’Àrea d’Educació i Joventut.

 Missió

L’Àrea d’Educació i Joventut és una organització pública que promou, a la ciutat, l’educació com un dels principis de qualsevol actuació, individual o col·lectiva, que permeti el creixement integral de la persona per construir una societat més lliure, justa i equilibrada.

 Obertes al barri, a la ciutat i a la comarca.

Obrir l’escola al barri, a la ciutat i a la comarca i fer-la present en la vida social i cultural.

Estar atents i aprofitar les sinergies que sorgeixin a nivell social i cultural per participar activament del dia a dia de la ciutat i la comarca. Promoure la implicació de les famílies, nens i joves a la vida social i cultural de la ciutat i la comarca com a promotors d’activitats i no només com a espectadors.

Fer promoció de l’escola i donar a conèixer els seus valors, el seu treball i els seus objectius a tota la ciutat i a la comarca per apropar els ciutadans i els agents socials i culturals al centre.

Promoure el lideratge de l’escola en el seu àmbit a nivell de ciutat exercint de motor i altaveu de totes aquelles iniciatives a nivell de ciutat i comarca que tinguin i acompleixin els objectius de l’escola.

Potenciar el treball en xarxa amb d’altres escoles, institucions i persones, tant de la ciutat i comarca, com de fora per fomentar l’intercanvi d’experiències i l’aprenentatge comunitari.

Esdevenir pioners i impulsors de la renovació i la innovació constant per adaptar-nos a les necessitats canviants de les persones, de la ciutat i de la comarca.

Promoure i perseguir els objectius de la Carta de Ciutats Educadores potenciant les accions educatives i lluitant contra les deseducatives.

 

Obertes a les persones

Els alumnes són el centre de les nostres accions i el seu desenvolupament integral com a persones és el nostre principal objectiu.

A banda de les tècniques, continguts i procediments, la finalitat de les escoles municipals és el desenvolupament integral de les persones per potenciar la responsabilitat, l’autonomia, el respecte (per un mateix, pels altres i per l’entorn) i la participació activa a la societat.

Fer un treball dirigit i específic per fer arribar l’escola a sectors de la població allunyats del servei, com a eina per a la inclusió i la cohesió social.

 Obrir l’escola a les famílies i promoure la seva participació activa.

Treballar per esdevenir un centre de referència educatiu per a les famílies i la ciutadania en general.

 Oferir formació en l’àmbit de l’escola a nivell didàctic i pedagògic tant als professionals que hi treballen com a d’altres persones properes a aquest àmbit.

 Gestionar amb eficiència i eficàcia l’equip humà i professional de l’escola i potenciar la seva implicació i participació en el projecte. Treballar en equip en el dia a dia del centre i en totes les activitats que s’hi desenvolupen. Fugir de la competència i promoure el treball cooperatiu a tots els nivells del centre.

Que tot el personal de l’escola, de tots els nivells i serveis, sigui conèixedor del projecte de l’escola i hi participi activament.

 

Obertes al coneixement i al món

Treballar per la qualitat de l’ensenyament i l’educació a la ciutat i a la comarca pensant en el futur professional dels nostres infants i joves però sobretot, i també, com a eina indispensable per al creixement cultural i personal dels ciutadans.

Estar al dia dels nous corrents pedagògics i innovar contínuament tant pel que fa referència a l’organització com a la pedagogia i la didàctica.

Aprofitar l’àmbit de l’escola per promocionar i treballar la llengua, la cultura, les tradicions i la història del barri, de la ciutat, de la comarca i del país, però també, per obrir-nos al món, conèixer, incorporar i fer nostres les provinents d’altres cultures presents a la nostra societat amb les quals hi convivim.

Compartir les experiències, els projectes i activitats amb altres ciutats i institucions per socialitzar el coneixement i posar-lo a disposició de tothom.