PREMI “JOVES I MÉS” OLOT


10a CONVOCATÒRIA del PREMI- JOVES I MÉS 2021

ADREÇAT ALS ESTUDIANTS DE 4t d’ESO

BASES

L’Ajuntament d’Olot convoca el premi JOVES i MÉS per a un màxim de 10 joves dels instituts d’Olot (*) amb l’objectiu de potenciar i reconèixer l’esforç personal dels/les alumnes en l’àmbit escolar, valorar l’esperit emprenedor, la coherència i el compromís amb la ciutat. No es donarà el premi forçosament als millors expedients acadèmics sinó que es tindran en compte altres aspectes relacionats amb la trajectòria de l’alumne i la seva relació amb la ciutat i la comarca.

(*)S’escollirà un mínim de 2 alumnes d’un mateix centre, sempre que hi hagi un mínim de 5 joves que el representin

1. El premi consisteixen en una estada de cinc dies, del 23 al 27 d’agost, a l’equipament d’educació ambiental i científica, MónNatura Pirineus a les Planes de Son. Inclou les despeses de viatge, l’estada i la manutenció. També inclou activitats de lleure, natura i ciència que es realitzaran en el mateix equipament durant l’estada. Els joves estaran en tot moment acompanyats d’un monitor/a. És important que els joves s’assegurin que podran gaudir del premi abans de presentar-se. En el cas que el premi no es pugui gaudir per les mesures sanitàries relacionades amb la Covid es substituirà per un premi amb el mateix valor.

2. El premi s’adreça a tot el jovent dels instituts d’Olot que hagi cursat estudis de 4t d’ESO durant el curs 2020/2021. Com que són alumnes menors d’edat, serà imprescindible l’autorització per escrit de la família.

3. El jurat tindrà en compte els mèrits següents:

. Expedient acadèmic: certificat de l’institut corresponent, amb les notes acadèmiques de 1r, 2n i 3r d’ESO i dels dos primers trimestres de 4t d’ESO. Només es poden presentar els joves que tinguin un mitjana de Notable o Excel•lent a l’ESO.

Escrit personal (màx. 2 fulls) en què el/la participant exposi per què té interès a participar i expliqui què considera important de la seva personalitat, aficions i inquietuds. És rellevant plasmar els aspectes d’actitud, que són tant o més importants com a indicadors de talent: la curiositat, la creativitat, la implicació, l’interès, la voluntat d’aprendre contínuament i la perseverança i també la seva relació i participació en la ciutat i la comarca.

. Altres certificats: l’alumne/a pot presentar tots els certificats originals o compulsats* que consideri oportuns referent a premis aconseguits, activitats extraescolars (formació, esport, lleure…) i a la participació a entitats de caire social, polític, de voluntariat, educatiu… que acreditin la seva vocació de servei i implicació a la comunitat.

*No cal que compulseu els documents si en el moment d’entregar la documentació a l’Àrea d’Educació i Joventut entregueu una còpia i ensenyeu els documents originals (d’aquesta manera us estalviareu diners i tràmits). L’Àrea d’Educació i Joventut d’Olot com a entitat organitzadora ja donarà fe de la còpia.

4. Les sol•licituds per optar a aquests premi s’han de presentar mitjançant una instància, acompanyada de tota la documentació esmentada a les oficines de l’IME, Av. Sant Joan les Abadesses, 20-22 d’Olot, com a molt tard el dia 30 d’abril de 2021.
Els menors cal que hi adjuntin el full d’autorització de la família. Les sol•licituds només tindran validesa per a la convocatòria del curs 2020-2021.

5. El jurat estarà format per:
-El/la regidor/a delegat amb competències en el Servei d’Educació Municipal que el presidirà.
-Un o dos (com a molt) professor/a d’un institut de la ciutat.
-Un o dos (com a molt) representant dels pares i mares, membre d’un AFA de secundària de la ciutat i que participi en el Consell Escolar Municipal.
-Director de l’Àrea d’Educació i Joventut
-Un tècnic/a de l’Àrea d’Educació i Joventut que actuarà com a secretari/ària sense vot.
El jurat emetrà el veredicte i ho comunicarà als/les joves reconeguts el dia 14 de maig. Es podrà consultar al web de l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot.

6. El lliurament dels premis es celebrarà en un acte públic el dia 21 de maig a les 18h a la sala d’actes de l’Arxiu Comarcal (Dalt del Torín), sempre i quan les mesures sanitàries ho permetin.

7. Aquest premi és nominal i intransferible. Així mateix, hauran de presentar una valoració escrita de l’experiència i, si escau, propostes de millora. A alguns dels estudiants premiats, l’Ajuntament d’Olot els pot demanar que facin aquesta valoració públicament, en el transcurs de l’acte de lliurament dels premis del curs següent.

8. Les possibles despeses relatives a la cancel•lació del viatge i l’estada abans de la data de sortida o la interrupció de l’estada abans de la seva finalització aniran a càrrec de l’alumne/a.

9. L’Ajuntament d’Olot farà públiques les bases d’aquest premi mitjançant el web de l’Àrea d’Educació i Joventut, i també pels sistemes de difusió que cregui adients atesa la naturalesa d’aquesta convocatòria.

10. Qualsevol qüestió, dubte o controvèrsia que pugui sortir per l’aplicació o la interpretació d’aquestes bases, o d’aspectes que no hi siguin previstos, seran resolts pel jurat, les decisions del qual seran fermes i inapel•lables.

Tothom que participi en aquesta convocatòria n’accepta les bases i la potestat del jurat.

Olot, 2021

ENLLAÇOS INTERESSANTS.

Documents.

DÍPTIC INFORMATIU

INSTÀNCIA

AUTORITZACIÓ DE LA FAMÍLIA

EL LLOC

LES ACTIVITATS (a tall d’exemple)

EL BLOC DE L’ESTADA
_____________________________________________

GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES I MÉS Olot 2020/21

-AMAT GARCIA, Joana (INS Bosc de la Coma)
-DANÉS SERRAT, Núria (INS-ESC Cor de Maria)
-DE BOLÓS RIVAS, Agnès (INS-Escola Pia)
-LÓPEZ HURTADO, Noa (INS-ESC Cor de Maria)
-MOLINÉ FERNÀNDEZ, Martina (INS-Escola Pia)
-PLA IBÁÑEZ, Martina (INS Bosc de la Coma)
-PUXEU ARBÓS, Jordi (INS-Escola Pia)
-RAVIÑA CORESTEIN, Ciro José (INS la Garrotxa)
-SOLER CONDE, Júlia (INS Montsacopa)
-VENTURA GÓMEZ, Martina (INS la Garrotxa)

___________________________________________

GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES I MÉS Olot 2019/20

El premi va quedar desert ja que no es va poder fer la convocatòria degut a l’estat de pandèmia per la Còvid 19

___________________________________________

GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES I MÉS. Olot 2018-19

-BARRANCO DURAN, Maria (INS Bosc de la Coma)
-BEÀ PASCUAL, Llibertat (INS Montsacopa)
-CLAVAGUERA COMA, Laia (INS-Escola Pia)
-COMPTE LÓPEZ, Clàudia (INS-ESC Cor de Maria)
-JANÉ MARTÍNEZ DE LA CASA, Clàudia (INS la Garrotxa)
-LLORENS NIERGA, Laura (INS-Escola Cor de Maria)
-OLIVERAS RIBAS, Clàudia (INS Montsacopa)
-PUIGDEMONT CASTANYER, Alba (INS Bosc de la Coma)
-TRESSERRAS PUJADES, Cesc (INS-Escola Pia)
-TURON ROBLES, Èric (INS Montsacopa)

_____________________________________________

GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES I MÉS. Olot 2017-18

-BAHÍ RAMISA, Sergi (INS Montsacopa)
-CASTAÑER VILÀ, Josep M. (INS-ESC Cor de Maria)
-CORCOY JUNCÀ, Meritxell (INS-Escola Pia)
-DANÉS SERRAT, Tura (INS-ESC Cor de Maria)
-GARRETA PASSOLA, Neus (INS-Escola Pia)
-MONTES FARRERAS, Marta (INS-Escola Pia)
-ORERO DUBÉ, Georgina (INS Bosc de la Coma)
-PASTOR ZAFRA, Cristina (INS Montsacopa)
-PELLICER TOMBAS, Cinta (INS la Garrotxa)
-PRADAS MASÓ, Miquel (INS la Garrotxa)

_____________________________________________

GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES I MÉS. Olot 2016-17

-COLL SOLÀ, CORA- Montsacopa
-COTS COSTA, JOANA- Bosc de la Coma
-GARNATXE CORBALAN, ANNA- Cor de Maria
-LÓPEZ PLANA, MARTA- Montsacopa
-MONTANYÀ COLL, LAURA- Escola Pia
-PALOMÉ BARTRINA, NIL- Escola Pia
-PUJOL MORERA, DAVID- Cor de Maria
-SOLIVAR BOIX, ARIADNA- Garrotxa
-VIDAL RUBIROLA, MILA- Petit Plançó
-ZHENG ZHU, XI- Garrotxa

______________________________________________
GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES I MÉS. Olot 2015-2016

-BOADA PLANELLAS, ELISENDA- Bosc de la Coma
-CASTAÑER VILÀ, TURINA- Cor de Maria
-COTS COSTA, MARTINA- Bosc de la Coma
-FOGUET NOGUER, AINA- Escola Pia
-GUITIÁN SERRA, MAR- Garrotxa
-MORERA AUMATELL, CÈLIA- Montsacopa
-PELLICER TOMBAS, AINA- Garrotxa
-PLANA SALA, JOAN- Cor de Maria
-PRADES MASÓ, ALBERT- Montsacopa
-VILA LLORÀ, PAU- Escola Pia

__________________________________________
GUANYADORS/ES DEL PREMI

JOVES BRILLANTS. Olot 2014-2015

AMAT GARCIA, LAIA- Bosc de la Coma
BROSA PLANELLA, ARNAU- Montsacopa
CROS COROMINA, JORGINA- Escola Pia
GARRETA PASSOLA, JOANA- Escola Pia
GONZÁLEZ GIFRA, ANDREA- Bosc de la Coma
GUTIÉRREZ GUARDIOLA, MARIO- Garrotxa
NOGAREDA VILÀ, MARIA- Cor de Maria
PLANA CAMPÀS, ARIADNA- Montsacopa
PORT MERCADER, POL- Bosc de la Coma
RODRÍGUEZ PASCAL, IRIS- Cor de Maria

_____________________________________________
GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES BRILLANTS, Olot 2013-14

OLLÉ ALAVEDRA, MARTÍ -La Garrotxa
PÉREZ LLACH, JÚLIA- Escola Pia
PLANA SALA, LAURA- Cor de Maria
POZO PUIGVERT, CARLA- Bosc de la Coma
PUJOL CORTADA, MARIA- Escola Pia
PUJOL-GALCERAN ESQUENA, MERITXELL- Escola Pia
SÁNCHEZ BLANCO, CLARA- Montsacopa
SÁNCHEZ PLA, MARIA- Bosc de la Coma
VAQUERO DOMÈNECH, AINA- Escola Pia
ZARZA ARBUSÀ, LAIA- Escola Pia

____________________________________________
GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES BRILLANTS, Olot 2012-13.

BANDRÉS FERRÉS, JOAN -Cor de Maria
BASSOLS HERRERO, ADRIÀ – La Garrotxa
COLOM DOMENECH, CARLA -Escola Pia
DE BOLÓS RIVAS, ARIADNA -Escola Pia
LUQUE BARCONS, JORDI -Bosc de la Coma
ORTOLÀ TAPIA, IRENE -Bosc de la Coma
ROMERO PLANTALECH, MARC -Montsacopa
SANCHEZ SOLER, ANDREA -Cor de Maria
SILLAH SILLAH, AMI -La Garrotxa
TRESSERRAS PUJADAS, LLUC -Escola Pia

_____________________________________________
GUANYADORS/ES DEL PREMI
JOVES BRILLANTS, Olot 2011-12.

-ALCALDE SAÑA, BERTA -Bosc de la Coma
-CHEN JIANG, DANI -Cor de Maria
-HERRERO PRADA, ADRIÀ -La Garrotxa
-IGLESIAS TURRÓ, ARIADNA -Montsacopa
-LÓPEZ MOLINA, MÍRIAM -Escola Pia
-LÓPEZ PLANA, HELENA, Montsacopa
-MORA JUVANTENY, JAUME -Bosc de la Coma
-SAGRISTÀ PLANA, FRANCESC -Escola Pia
-SALA RIFÀ, JÚLIA -Escola Pia
-SOLER IGLESIAS, LAIA -Montsacopa