ESCOLES VERDES OLOT


SomEscolaVerda

ESCOLES VERDES

L’IME dóna suport i promociona els centres educatius de la ciutat que participen d’aquest programa que lidera el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.

Què és el Programa d’Escoles Verdes?

El programa escoles verdes sorgeix com un compromís per donar suport a tots els centres educatius de Catalunya que volen innovar, incloure, avançar, sistematitzar i organitzar accions educatives que tinguin la finalitat d’afrontar, des de l’educació, els nous reptes i valors de la sostenibilitat.

I, per tant, es plantegen tres grans objectius:

  • Ajudar els centres a incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre (currículum, gestió, relacions amb l’entorn, etc.).
  • Promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn.
  • Afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen uns mateixos objectius.
  • El nombre de centres educatius adherits al Programa escoles verdes el curs 2015 / 2016 és de 640 (566 amb distintiu i 74 en formació).

Quins centres de la ciutat hi participen?

Escola Pia (Primària i Secundària)

Escola Volcà Bisaroques (Primària)

Institut Bosc de la Coma (Secundària)

Institut la Garrotxa (Secundària)

Quines accions promovem des de l’IME conjuntament amb el programa i diferents àrees de l’Ajuntament i d’altres administracions i associacions a nivell de ciutat?

1- Voltolot. 

Acció educativa per als centres verds.

2 – Elaboració de diplomes.

Cada any l’IME expedeix un diploma per a cada alumne de les Escoles Verdes de la ciutat que són dels Comitès verds a la seva escola. És una manera de reconèixer la tasca que fan dins i fora dels centres.

3.- Acció de final de curs. Servei-Aprenentatge.

Cada any, pels volts de final de curs es realitza una acció de Servei-Aprenentatge als paratges de la Moixina conjuntament amb el Parc Natural on hi participen tots els membres dels Comitès Verds de tots els centres de la ciutat que tenen el projecte Escoles Verdes i  que consisteix en:

Activitat participativa de millora i coneixement del medi natural i social als Paratges de la Moixina (Olot)

Els recs que recondueixen l’aigua de les diverses fonts dels paratges de la Moixina constitueixen un dels hàbitats de més interès del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. Es tracta d’ambients aquàtics d’aigües ràpides i fredes, molt rars a la Garrotxa i a Catalunya i on viuen alguns organismes (plantes i animals) amenaçats i alguns d’ells protegits.

Per altra banda, el reducte de roureda humida de roure pènol existent en aquests paratge, fa encara més especial l’indret. A la plana d’Olot, la situació és encara més extrema. S’escau que la cubeta olotina, bé que molt humida, ofereix molts indrets amb sòl poc favorables a l’agricultura, a causa de les colades volcàniques. La roureda de roure pènol, justament, deuria ocupar aquestes zones de millor sòl, de manera que ha sofert un procés secular de rompuda i transformació agrícola. Els escassos testimonis que ens n’han perdurat haurien d’ésser objecte de tracte proteccionista especial.

Proposem tres accions de Servei-Aprenentatge:

  1. La proposta consisteix en arrencar plantes de créixens dels recs i dipositar-los al marge per assecar-los i, posteriorment, retirar-los a la planta de compostatge.
  2. Es proposa reodenar el sotabosc de la roureda
  3. Es proposa un taller de descoberta de l’entorn amb la finalitat de treure’n un llibre digital de fotografies amb els elements/detalls socials, històrics i naturals d’aquest paratge

Aquestes accions ens permetran anar recuperant aquest entorn natural i descobrir-ne la seva singularitat.

DSC_2867DSC_2910DSC_2857DSC_2856