RODAJOC


human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
extensions hair   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
   |
full lace wigs   ,
hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
full lace wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
clip in extensions   ,
extensions hair   ,
african american wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair extensions   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
hair extensions   ,
human hair wigs   ,
remy hair extensions   ,
human hair wigs   ,
full lace wigs   ,
lace front wigs   ,
clip in extensions   ,
african american wigs   ,
best hair extensions   ,
extensions hair   ,
clip in hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
best hair extensions   ,
human hair wigs   ,
clip in hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in extensions   ,
human hair wigs for black women   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
lace front wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
Lace Front Wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair extensions   ,
full lace wigs   ,
clip in hair extensions   ,
lace front wigs   ,
human hair wigs   ,
human hair wigs for black women   ,
remy hair extensions   ,
full lace wigs   ,


rodajoc

A ningú se li escapa que educar, avui en dia transcendeix més enllà de la pròpia aula, o millor dit ,que l’educació és responsabilitat de tots i que primer de tot cal tenir una visió prospectiva sobre el model de persona que volem educar i per tant, com a conseqüència, el tipus de societat a la qual s’aspira en el futur.

El Rodajoc, representa una experiència pedagògica que passa a l’acció de forma decidida i amb unes pretensions d’alta volada. És en aquest sentit que es pot considerar el Rodajoc com una experiència pedagògica i sostenible. Aquest projecte recupera l’espai de joc per excel·lència com és el carrer, la plaça… Es tracta en definitiva d’un espai de trobada que no està pensat ni preparat de forma específica. A més a més, el material utilitzat es troba al mateix entorn,  tant el natural com l’urbà, i per tant fa incidència per una banda en el respecte al medi ambient, i per l’altra, es mostra com una crítica davant la frenètica cursa del consumisme. Els infants i joves aprenen a construir els seus propis jocs a partir del reciclatge i la reutilització del material de rebuig.

El Rodajoc és un espai on es posa l’èmfasi en gaudir de cada moment de forma plena, a facilitar la relació entre els infants i joves de tot Olot, a platejar un espai de trobada multicultural i, a més a més, respectant sempre una distribució heterogènia de tots els participants.

Els objectius del projecte s’estructuren des de la perspectiva dels alumnes i des de la perspectiva dels mestres i professors d’educació física.

Objectius envers els alumnes:

 • Donar a conèixer un ventall de jocs tradicionals de diferents països del món.
 • Afavorir les relacions personals entre els nens i nenes de diferents centres i diferents cultures.
 • Fomentar l’interès i el respecte per l’entorn.
 • Conèixer, acceptar i complir les normes de cada joc.
 • Impulsar una actitud favorable vers el joc, en especial per els jocs tradicionals. Jugar pel plaer de jugar.
 • Propiciar la recuperació de diferents jocs tradicionals com a font de patrimoni i intercanvi cultural

Objectius envers els mestres i professors d’educació física:

 • Col·laborar amb la resta de professorat de la zona en l’elaboració d’accions conjuntes.
 • Crear espais de debat i d’intercanvi d’experiències en l’àmbit de l’educació física.
 • Crear una comissió de treball amb aquest professorat per poder coordinar les diferents accions.
 • Fomentar el treball interdisciplinari entre diferents àrees i professorat.
 • Oferir formació en el camp dels jocs tradicionals.
 • Donar noves estratègies de treball a les escoles.

Aquest treball amb jocs cooperatius i tradicionals d’arreu del món es realitza amb els alumnes de 3r de Primària. El professorat d’educació física és qui treball amb els alumnes durant les seves classes els diferents jocs per, finalment, acabar celebrant una diada on hi participen tots els centres educatius jugant en equips interculturals, interescolars i coeducatius i ajudats pel grup de voluntaris que la dinamitza.